Wanneer doet u een risicobeoordeling volgens bijlage 8?

Het kan zijn dat de risicobeoordeling van uw genetisch gemodificeerde organisme (ggo) of van de handelingen die u met uw ggo wilt gaan uitvoeren niet gedaan kan worden volgens de standaard inschalingsartikelen van bijlage 5. Dat kan het geval zijn als:

  1. bijlage 5 niet past (bijvoorbeeld als uw gastheer of donor niet op één van de bijlagen staat of wanneer u experimenten wilt gaan uitvoeren waarvoor de standaard inrichtings- en werkvoorschriften geen afdoende bescherming bieden,
  2. als u twijfelt over de uitkomst van bijlage 5,
  3. omdat u wilt afwijken van bijlage 5, dat kan het geval zijn als u van mening bent dat werken op een lager inperkingsniveau mogelijk is.

In die gevallen dient u een risicobeoordeling uit te voeren volgens bijlage 8.

Hoe doet u een risicobeoordeling volgens bijlage 8?

In bijlage 8 is systematisch beschreven hoe u zelf een risicobeoordeling dient uit te voeren. In een vijftal stappen doorloopt u de risicobeoordeling. U start met het bepalen van de schadelijke eigenschappen van het ggo en u neemt de voorgenomen activiteiten in ogenschouw, hiermee bepaalt u de categorie van fysische inperking (CFI). Vervolgens bepaalt u of de gekozen CFI een passende bescherming biedt voor de voorgenomen werkzaamheden met dit ggo en of het risico tot verwaarloosbaar klein is teruggebracht. Daarna bepaalt u de definitieve CFI en de eventueel benodigde extra aanvullende maatregelen. In de laatste stap controleert u de gehele risicobeoordeling.

Hoe is de procedure bij een risicobeoordeling volgens bijlage 8?

De uitkomst van de risicobeoordeling volgens bijlage 8 bepaalt het inperkingsniveau en de CFI. Deze uitkomst dient u altijd ter beoordeling voor te leggen aan Bureau GGO middels een 2.8 verzoek.