De gebruiker of de vergunninghouder (is de rechtspersoon) is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) die binnen de organisatie plaatsvinden.  Binnen de organisatie dient een  actuele en inzichtelijke ggo administratie aanwezig te zijn wanneer er  met ggo’s wordt gewerkt. Een volledig overzicht van de vereisten aan de interne organisatie vind u in hoofdstuk 2, artikel 6 t/m 10 van de Regeling ggo.

Rechtspersonen

Rechtspersonen (RP)

De rechtspersoon, ook wel de gebruiker of de vergunninghouder genoemd, is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van alle activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) binnen de organisatie.

Eindverantwoordelijk

Eindverantwoordelijk voor veiligheid van alle ggo activiteiten

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor interne organisatie

Verantwoordelijk voor interne organisatie

Bevoegdheden

Bevoegdheden toewijzen

Bevoegdheden toewijzen

Biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF)

Biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF)

Biologischeveiligheids functionaris (BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris))

Binnen de organisatie houdt de BVF toezicht op het veilig werken met ggo's. Deze persoon moet toegelaten worden door Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) en vervolgens aangesteld worden door de rechtspersoon.

Toezicht

Toezicht op veilig werken met ggo's

Toezicht op veilig werken met ggo's

Communicatie

Communicatie & educatie

Communicatie & educatie

Aanspreekpunt

Aanspreekpunt voor collega's Bureau GGO

Aanspreekpunt voor collega's & Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme)

Onderzoeksleider (OL)

Onderzoeksleider (OL)

Onderzoeksleider (OL Onderzoeksleider (Onderzoeksleider))

Per kennisgeving van niveau I en II dienen er één of meerdere OL’s aangesteld te worden. De OL is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken voor de activiteiten met ggo’s.

Verantwoordelijk voor inperkingsniveau I en II

Verantwoordelijk voor inperkingsniveau I en II

Verantwoordelijk voor inperkingsniveau I en II

Alleen intern registreren

Alleen intern registreren

Alleen intern registreren

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken

Verantwoordelijk medewerker (VM)

Verantwoordelijk medewerker (VM verantwoordelijk medewerker (verantwoordelijk medewerker))

Per vergunning van niveau III dient er één VM aangesteld te worden. De VM is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken voor de activiteiten met ggo’s.

Verantwoordelijk voor inperkingsniveau III

Verantwoordelijk voor inperkingsniveau III

Bij Bureau GGO registreren

Bij Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) registreren

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken