Iedere organisatie dient een inzichtelijke administratie te voeren wanneer binnen die organisatie met ggo’s wordt gewerkt. Hierbij dienen de procedures voor het veilig werken met ggo’s binnen de organisatie geïmplementeerd te worden. Daarvoor dienen één of meerdere BVF-en, onderzoeksleiders en/of verantwoordelijk medewerkers aangesteld te zijn.

Wie is verantwoordelijk voor ggo werkzaamheden?

De gebruiker c.q rechtspersoon is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten met ggo’s die binnen de instelling plaatsvinden.

Wat moet de gebruiker intern regelen?

  • Er dienen één of meerdere BVF-en aangesteld te zijn, die belast zijn met het toezicht op de veiligheid van alle ggo werkzaamheden binnen de organisatie. Deze personen moeten door Bureau GGO worden toegelaten en worden door Bureau GGO geregistreerd.
  • Er dienen per kennisgeving van niveau I of II-k één of meerdere onderzoeksleiders aangesteld te zijn, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Deze personen hoeven alleen intern geregistreerd te worden en niet bij Bureau GGO en zij hoeven niet toegelaten te worden door Bureau GGO.
  • Er dient per vergunningen één verantwoordelijk medewerker (VM) aangesteld te zijn. Deze wordt bij Bureau GGO geregistreerd, maar hoeft niet toegelaten te worden door Bureau GGO.
  • De BVF-en, onderzoeksleiders en/of verantwoordelijk medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het veilig werken met ggo’s.
  • De BVF-en dienen in samenwerking met de onderzoeksleiders en/of de verantwoordelijk medewerkers voor elke groep van activiteiten met ggo’s de benodigde procedures (zoals werkprotocollen, interne procedures, veiligheidsprocedures) op te stellen.
  • Er dient een toegankelijke administratie te worden gevoerd.

Een uitgebreide beschrijving van de interne organisatie staat in artikel 6 t/m 10 van Hoofdstuk 2 van de Regeling ggo.