Hoe vraagt u activiteiten met ggo’s aan?

Alle activiteiten met ggo’s binnen ingeperkt gebruik moeten worden kennisgegeven of er moet een vergunning voor worden aangevraagd. Om te bepalen of u een kennisgeving moet doen dan wel een vergunning moet aanvragen voert u eerst een risicobeoordeling voor uw activiteiten met ggo’s uit. De uitkomst van de risicobeoordeling bepaalt het inperkingsniveau en daarmee de procedure. Voor niveau I en II-k geldt een kennisgevingsprocedure en voor niveau II-v, III en IV geldt een vergunningplicht. Voor werkzaamheden op scholen (S-I) is er een aparte pagina met procedures voor scholen. Verder is er een pagina voor de bijzondere procedures voor omlaagschaling, twijfel en afwijken van bijlage 5 (2.8 procedure),  het aanvragen van toelating op de bijlage 2, 4, 7 of 11 (2.13(a) procedure), procedures voor grootschalige werkzaamheden (MI-I, MI-II en MI-III) en het aanvragen van afwijkende werk- en inrichtingsvoorschriften (ATV procedure).

Hoe verloopt de procedurele afhandeling van uw aanvraag?

U vindt gedetailleerde informatie over de procedurele afhandeling van uw aanvraag op de tabbladen kennisgeving, vergunning aanvragen, procedures voor scholen en bijzondere procedures.