Het Besluit ggo kent voor het aanvragen van ggo activiteiten kennisgevingen en vergunning aanvragen. Verder kent het een aantal bijzondere procedures, zoals de 2.8 procedure, de 2.13 procedure en de ATV procedure.

Hoe vraagt u activiteiten met ggo’s aan?

Alle activiteiten met ggo’s binnen ingeperkt gebruik moeten worden kennisgegeven of er moet een vergunning voor worden aangevraagd. Om te bepalen of u een kennisgeving moet doen dan wel een vergunning moet aanvragen voert u eerst een risicobeoordeling voor uw ggo’s uit. De uitkomst van de risicobeoordeling bepaalt het inperkingsniveau en daarmee de procedure. Voor niveau I en II-k geldt een kennisgevingsprocedure en voor niveau II-v, III en IV geldt een vergunningplicht.
In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de verschillende procedures die Besluit ggo kent.

Tabel I: Procedure: kennisgeving en wijzigen kennisgeving

Inperkingsniveau en werkzaamheden

Procedure

Formulier

Termijn/start werkzaamheden

I, nieuwe werkzaamheden

niveau I

KG-I

Direct na ontvangstbevestiging

I, werkzaamheden in zelfde CFI

niet wijzigen niveau I

---

Direct na aanpassen van verslag risicobeoordeling

I, werkzaamheden in andere CFI

wijzigen   niveau I

KG-I

Direct na ontvangstbevestiging

II-k, nieuwe werkzaamheden

niveau II-k

KG-II-k

45 dagen na ontvangstbevestiging

II-k, alle gewijzigde werkzaamheden

wijzigen   niveau II-k

KG-II-k

Direct na ontvangstbevestiging

Tabel II: Procedure: vergunningaanvraag en wijzigen vergunning

Inperkingsniveau en
werkzaamheden

Procedure

Formulier

Termijn/start werkzaamheden

II-v, nieuwe werkzaamheden

niveau II-v

VA-II-v

Na ontvangst vergunning, termijn 45 dagen

II-v, nieuwe werkzaamheden onder zelfde inschalingsartikel

melden op niveau II-v

VA-II-v

Na ontvangst instemming minister (dit is een beschikking), termijn 28 dagen

II-v, nieuwe werkzaamheden onder ander inschalingsartikel

wijzigen   niveau II-v

VA-II-v

Na ontvangst vergunning, termijn 45 dagen

III, nieuwe werkzaamheden

niveau III

VA-III

Na ontvangst vergunning, termijn 45 dagen

III, nieuwe werkzaamheden onder zelfde inschalingsartikel

melden op niveau III

VA-III

Na ontvangst instemming minister (dit is een beschikking), termijn 28 dagen

III nieuwe werkzaamheden onder ander inschalingsartikel

wijzigen   niveau III

VA-III

Na ontvangst vergunning, termijn 45 dagen

IV, nieuwe werkzaamheden

niveau IV

Neem contact op met Bureau GGO

Na ontvangst vergunning, termijn 90 dagen

Tabel III: Bijzondere procedures en formulieren

Uitkomst risicobeoordeling

Procedure

Formulier

Termijn/start werkzaamheden

Onbekend/ twijfel/ omlaagschaling 2.8 verzoek 2.8 Termijn 45 dagen, activiteiten daarna altijd kennisgeven of vergunning aanvragen

Combinatie: 2.8 verzoek met kennisgeving en/of vergunningaanvraag

Gecombineerd 2.8 verzoek met KG en/of VA

2.8 combinatie formulier

Termijn 2 keer 45 dagen, streven binnen 45 dagen plus 5 werkdagen

Aanpassen van een 2.8 besluit

Aanpassen 2.8 besluit

2.8

Termijn 45 dagen, activiteiten daarna altijd kennisgeven of vergunning aanvragen

Aanpassen combinatie: 2.8 verzoek met kennisgeving en/of vergunningaanvraag

Aanpassen combinatie 2.8 verzoek met KG en/of VA

2.8 combinatie formulier

Termijn 2 keer 45 dagen, streven binnen 45 dagen plus 5 werkdagen

MI-I of MI-II Gecombineerd verzoek: 2.8 + KG MI-I en MI-II Na ontvangst 2.8 besluit, termijn 45 dagen
MI-III VA op MI-III VA-MI-III Na ontvangst vergunning, termijn 45 dagen
S-I Niveau I KG S-I Direct na ontvangstbevestiging
S-III Gecombineerd verzoek: 2.8 + KG MI-I en MI-II Na ontvangst 2.8 besluit, termijn 45 dagen
Toevoegen micro-organisme of vector aan bijlage 2 2.13 verzoek 2.13/2.13a Termijn 45 dagen en organisme of vector aan verslag risicobeoordeling toevoegen
Toevoegen micro-organisme aan bijlage 4 2.13a verzoek 2.13/2.13a Termijn 45 dagen en voor micro-organisme kennisgeving of vergunningaanvraag doen
Toevoegen plant aan bijlage 7 2.13a verzoek 2.13/2.13a Termijn 45 dagen en voor plant kennisgeving of vergunningaanvraag doen
Toevoegen ggo aan bijlage 11 2.13a verzoek 2.13/2.13a Termijn 45 dagen en S-I kennisgeving doen of ggo aan verslag risicobeoordeling toevoegen
ATV: andere inrichtings of werkvoorschriften ATV verzoek ATV formulier Na ontvangst ATV besluit, termijn 8 weken

Wijzigen niet inhoudelijke zaken*

Tenaamstelling

PVU

BVF

VM

afsluiten dossiers

Algemeen administratief formulier

---

 

 

* Let op: dit is geen procedure, alleen een werkwijze/formulier.

Hoe verloopt de procedurele afhandeling van uw aanvraag?

Delen die u als vertrouwelijk aanmerkt worden in principe niet openbaar gemaakt.

Opbouw dossiernummers

De naamgevingssystematiek is als volgt: IG nummer _ inperkingsniveau - opvolgnummer:

IG 14-014_I-000

niveau I, 1e kennisgeving

IG 14-014_I-001, …-002 etc

niveau I, wijziging 1, 2 etc.

IG 14-015_IIk-000

niveau II-k, 1e kennisgeving

IG 14-018_IIv-000

niveau II-v, 1e aanvraag

IG 14-020_III-000

niveau III, 1e aanvraag

IG 14-020_III-001

niveau III, wijz. vergunning

IG 14-021_2.8-000

2.8 verzoek