Wat is een verslag risicobeoordeling?

Voordat u handelingen met ggo’s mag gaan uitvoeren doet u een risicobeoordeling aan de hand van bijlage 5 of bijlage 8. Deze risicobeoordeling legt u in uw verslag risicobeoordeling vast.

Het verslag risicobeoordeling bevat per groep van soortgelijke ggo’s alle combinaties van gastheren, vectoren en inserties die u gaat toepassen met daarbij per combinatie aangegeven de uitkomst van de risicobeoordeling. De uitkomst bevat het inperkingsniveau, de categorie van fysische inperking (CFI), de inschalingsartikelen van bijlage 5, deel I en in geval van inschaling op niveau I of II-k, het inschalingsartikel van deel II van bijlage 5 en de aanvullende voorschriften van bijlage 9.

Verder voegt u alle voor de risicobeoordeling relevante informatie over de toegepaste gastheren (zoals beschrijving, pathogeniteitsklasse), vectoren (zoals kaartje, beschrijving van de samenstellende delen) en inserties (zoals functie, eventuele schadelijkheid) toe.

In het verslag beschrijft u ook de bijzondere handelingen die u met de ggo’s gaat uitvoeren (zoals welke volumina worden gebruikt, worden er combinaties van ggo’s gebruikt, worden er handelingen met speciale apparatuur uitgevoerd).

U draagt er zorg voor dat er altijd een actueel verslag per kennisgeving of vergunning en per niveau (I, II-k, II-v, III of IV) aanwezig is binnen uw organisatie.

Waarom moet u een verslag risicobeoordeling bijhouden?

Het is van belang dat u een overzichtelijke administratie voert van al uw activiteiten, zodat het voor alle medewerkers inzichtelijk is met welke ggo’s er gewerkt mag worden en in welke CFI en onder welke voorwaarden de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Verder is het ook van belang dat het verslag inzichtelijk is voor de Inspectie leefomgeving en transport (ILT).

Hoe moet u uw verslag risicobeoordeling bijhouden?

Dit kan op twee manieren.

  1. Per niveau is er een formulier verslag risicobeoordeling beschikbaar waarin u alles bij kunt houden. 
  2. U kunt er ook voor kiezen om zelf een verslag bij te houden en niet het formulier te gebruiken.  In dat geval moet u ervoor zorgen dat u alle gegevens van de ggo’s vastlegt waarnaar in het formulier verslag risicobeoordeling gevraagd wordt.