Bureau GGO

16 september 2015
Op deze pagina vindt u informatie over de activiteiten van Bureau GGOgenetisch gemodificeerd organisme binnen de verschillende taakvelden.

 

 

 

Wet en regelgeving

16 september 2015
De beoordeling van de mogelijke risico's voor mens en milieu die aan werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) verbonden kunnen zijn, vindt plaats op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Nationale samenwerking

17 september 2015
Door Bureau GGOgenetisch gemodificeerd organisme worden contacten onderhouden met diverse ministeries, nationale onderzoeksinstellingen en bedrijven, de inspectie leefomgeving en transport (ILTInspectie Leefomgeving en Transport ), de Commissie Genetische Modificatie (COGEMcommissie genetische modificatie ), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMOcentrale commissie mensgebonden onderzoek ) en de Vereniging BVFbiologischeveiligheidsfunctionaris -platform.

Internationale samenwerking

17 september 2015
Bureau GGOgenetisch gemodificeerd organisme werkt in Europees verband samen aan de verdere ontwikkeling van de EUEuropese unie-regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Een overzicht van de belangrijkste internationale instellingen volgt hieronder.