Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen maakt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren.

Fouten of gebreken

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het maken van kaarten of grafieken fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via de knop Contact bovenaan de pagina kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie zal door de betreffende maker van de webpagina bekeken en zo nodig aangepast worden.

Links naar andere websites

Via de website van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan burgers en professionals. Daarom vindt u vele verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van Bureau GGO.

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal

De informatie en het materiaal op de  Bureau GGO website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding.