Indien u op uw eigen perceel tot de Europese markt toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen wilt telen dan moet u dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het RVO neemt de melding op in een openbaar landelijk register in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Voorwaarden aan de teelt

Een genetisch gemodificeerd (gg) gewas mag alleen worden geteeld als het Europees is toegelaten. U mag gg-gewassen telen onder de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om een gewas dat voor teelt is toegelaten tot de Europese markt;
  • U moet tussen 1 april en 15 mei bij de RVO melden op welk perceel u het gewas gaat telen;
  • U houdt zich aan de voorschriften van de Regeling teelt.

 

Waar en wanneer registreren?

Als u een gg-gewas wilt telen, moet u een melding doen in het register ggo-teelt. Dit register is verplicht op grond van Europese wetgeving. De melding doet u via Genetisch gemodificeerde gewassen registreren op de website van de RVO. U kunt alleen een melding doen tussen 1 april en 15 mei van elk kalenderjaar. Gewassen die u in die periode niet heeft gemeld mag u in dat kalenderjaar niet telen. In het register ggo-teelt wordt door middel van een kaartje openbaar gemaakt op welke locaties in Nederland gg-gewassen worden geteeld.