Welke procedures zijn er voor marktaanvragen?

Aanvragen voor het op de markt toelaten van een genetisch gemodificeerd (gg) product vallen onder Europese regelgeving en volgen de wettelijke procedures die zijn gebaseerd op Richtlijn 2001/18/EG of Verordening EG/1829/2003. De toepassing van het genetisch gemodificeerde organisme (ggo) bepaalt welke procedure u kunt volgen. Let u bij het aanvragen op of:

  • de toelating betrekking heeft op de productie en toepassing van gg-medicijnen voor mens en dier (2001/18/EG);
  • de toelating alleen betrekking heeft op import en/of teelt van levende ggo’s (2001/18/EG);
  • de toelating betrekking heeft op levensmiddelen en/of veevoeders geproduceerd met of bestaand uit ggo's (EG/1829/2003). NB. De import en/of teelt van levende ggo's kunt u tegelijkertijd via deze procedure aanvragen.

Food-Feed loket voor ggo markttoelatingen

Het Food-Feed loket voor ggo markttoelatingen fungeert als de centrale ingang voor alle marktaanvragen die onder de EG/1829/2003 in Nederland worden ingediend. Het loket coördineert het nationale proces van de afhandeling en de inhoudelijke beoordeling van de marktdossiers. Daarnaast is het loket het aanspreekpunt en informatiepunt voor aanvragers, de EFSA en de departementen.

Register ggo-teelt

Op basis van de Europese wetgeving is het verplicht een openbaar register bij te houden met de locaties waar ggo's geteeld worden. Wanneer u in Nederland tot de markt toegelaten ggo's wilt telen, moet u hiervan melding doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In het register ggo-teelt wordt openbaar gemaakt op welke locaties in Nederland gg-gewassen geteeld worden.