Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Welkom op de website van Bureau GGO

Op deze website vindt u informatie over wet- en regelgeving voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en de werkzaamheden van Bureau GGO.

Voor wie is deze website bedoeld?

De informatie op deze website is bedoeld voor organisaties die werken met ggo's, biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en), milieuveiligheidsfunctionarissen (MVF-en), onderzoeksleiders, verantwoordelijk medewerkers en alle andere medewerkers die werkzaamheden met ggo's uitvoeren. Op deze website wordt ook informatie beschikbaar gesteld voor het Wabo-Bevoegd gezag. Voor algemene informatie over ggo's en biotechnologie kunt u terecht op de publiekswebsite van het RIVM biotechnologie.rivm.nl.

Wat vindt u op deze website

Deze website is opgedeeld in de drie taakvelden (zie hieronder). Alle informatie per taakveld is beschikbaar onder dit deel van de website.
Onder de home pagina is algemene informatie te vinden over de wet- en regelgeving, Bureau GGO en de links naar actuele aandachtsvelden en nieuws.
Onder Wabo-bevoegd gezag is informatie te vinden voor gemeenten/provincieën die een omgevingsvergunning milieu hebben verleend of moeten verlenen voor een inrichting waar met ggo’s wordt gewerkt.
Daarnaast kunt u openbare stukken van de aanvragen inzien in de vergunningendatabase.

Taakvelden bij werkzaamheden met ggo's

Bureau GGO maakt onderscheid in drie taakvelden:

  1. Activiteiten met ggo’s in ruimtes waarvoor inperkende maatregelen verplicht zijn: Ingeperkt Gebruik
  2. Activiteiten met ggo’s buiten een inperkende ruimte, zoals veldproeven en gentherapie: Introductie in het Milieu
  3. Activiteiten met ggo’s voor toelating tot de Europese markt: Marktaanvragen

 

 
 
Zoeken:

Service