Gedetailleerde informatie over de procedurele afhandeling vindt u onder de 'meer informatie' knoppen hieronder. In de rechterkolom zijn de aanvraagformulieren beschikbaar gesteld.

2.8 procedure

Wanneer kunt u een 2.8 verzoek indienen?

U kunt een 2.8 verzoek indienen wanneer:

 • u van mening bent dat een lager inperkingsniveau een passend beschermingsniveau biedt;
 • u de voorgenomen werkzaamheden niet met behulp van bijlage 5 in kunt schalen;
 • u twijfelt over de uitkomst van uw inschaling.

Wat moet u weten over een 2.8 verzoek?

U dient in het 2.8 formulier complete ggo’s en alle activiteiten die u met deze ggo’s wilt uitvoeren te beschrijven. De termijn voor een 2.8 besluit is 45 dagen en uw bestaande 2.8 besluit kan aangepast worden.

Wie doet het 2.8 verzoek?

Een 2.8 verzoek wordt namens de gebruiker door de BVF ingediend. Het 2.8 besluit is alleen geldig voor de gebruiker.

U hebt een 2.8 besluit gekregen, wat moet u vervolgens doen?

Wanneer uit het 2.8 besluit blijkt dat activiteiten op niveau I of II-k kunnen plaatsvinden, dient u een kennisgeving op het betreffende niveau te toen. Indien uit het 2.8 besluit blijkt dat voorgenomen werkzaamheden op niveau II-v of III moeten plaatsvinden, dient u een vergunningaanvraag te doen.

Welke stappen moet u doorlopen om een 2.8 verzoek in te kunnen dienen?

 1. U inventariseert de activiteiten waarvoor u een 2.8 verzoek wilt indienen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u eerst een oplossing proberen te vinden door de hulpmiddelen te gebruiken of door daarna Bureau GGO te bellen.
 2. U doet een 2.8 verzoek door de gegevens van deze ggo’s in het 2.8 formulier in te voeren. U kunt ervoor kiezen om meerdere 2.8 verzoeken te combineren in één aanvraag. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
 3. U bepaalt welke informatie ten aanzien van de gastheren, vectoren, donorsequenties en ggo’s en in welke vorm beschikbaar moet zijn en hoe u de informatie bij uw aanvraag moet aanleveren. De criteria voor de informatievereisten vindt u in het document ‘Criteria zelfstandige leesbaarheid’.
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 5. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van het 2.8 verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. U ontvangt altijd een 2.8 besluit van Bureau GGO waarin is aangegeven op welk inperkingsniveau en in welke CFI u de ggo's en de handelingen dient uit te voeren.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Nadat u uw 2.8 besluit hebt ontvangen dient u altijd nog een kennisgeving of een vergunningaanvraag te doen voor de werkzaamheden.

LET WEL: indien de uitkomst van het 2.8 besluit niveau I werkzaamheden betreft en u al in het bezit bent van een niveau I kennisgeving, dan kunt u de werkzaamheden toevoegen aan uw verslag risicobeoordeling.

Welke stappen moet u doorlopen om ggo’s aan uw bestaande 2.8 besluit toe te voegen?

 1. U inventariseert welke nieuwe ggo’s er binnen uw instelling vervaardigd of gebruikt gaan worden waarvoor u een 2.8 verzoek moet doen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u een van de hulpmiddelen gebruiken.
 2. U bepaalt aan welk 2.8 besluit u deze ggo’s wilt toevoegen.
 3. U doet dit verzoek door de gegevens van deze ggo’s in het 2.8 formulier in te voeren. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
 4. U bepaalt welke informatie ten aanzien van de gastheren, vectoren, donorsequenties en ggo’s en in welke vorm beschikbaar moet zijn en hoe u de informatie bij uw aanvraag moet aanleveren. De criteria voor de informatievereisten vindt u in het document ‘Criteria zelfstandige leesbaarheid’.
 5. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 6. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. U ontvangt altijd een integraal 2.8 besluit van Bureau GGO waarin is aangegeven op welk inperkingsniveau en in welke CFI u de ggo's en de handelingen dient uit te voeren.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Nadat u uw 2.8 besluit hebt ontvangen dient u altijd nog een kennisgeving of een vergunningaanvraag te doen voor de werkzaamheden.

LET WEL: indien de uitkomst van het 2.8 besluit niveau I werkzaamheden betreft en u al in het bezit bent van een niveau I kennisgeving, dan kunt u de werkzaamheden toevoegen aan uw verslag risicobeoordeling.

2.8 procedure in combinatie met een kennisgeving of vergunningaanvraag

Wat is een 2.8 combinatie procedure?

Door middel van de 2.8 combinatie procedure kunt u uw 2.8 verzoek altijd in combinatie met één of meerdere kennisgevingen van niveau I of II-k en/of vergunningaanvragen van niveau II-v of III indienen. U hoeft hiervoor alleen het 2.8 combinatie formulier in te vullen. Het 2.8 besluit wordt dan beschouwd als de start van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen.

Welke combinaties zijn mogelijk?

U kunt ervoor kiezen om de activiteiten uit het 2.8 besluit onder te brengen in nieuwe I of II-k kennisgevingen en/of II-v of III vergunningen of om de activiteiten toe te voegen aan bestaande kennisgevingen en/of vergunningen. Het 2.8 combinatie verzoek kunt u alleen doen voor activiteiten die aan kennisgevingen en/of vergunningen van na 1 maart 2015 toegevoegd moeten worden. Het is ook mogelijk om een 2.8 verzoek te doen voor activiteiten waaraan verschillende inperkingsniveaus worden toegekend, in dat geval wordt het 2.8 besluit gecombineerd met verschillende nieuwe of bestaande kennisgevingen en/of vergunningen.

Wat moet u weten over het 2.8 combinatie verzoek?

Voor het 2.8 combinatie verzoek en de opvolgende kennisgevingen en/of vergunningaanvragen blijven de normale procedures bestaan, die na elkaar afgehandeld worden. Er worden aparte dossiers voor de verschillende aanvragen aangemaakt. Het 2.8 besluit wordt beschouwd als de start van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen. Aangezien iedere activiteit uit het 2.8 besluit één op één wordt doorgezet naar een opvolgende kennisgeving of vergunning, vormt de activiteit een onveranderd en zelfstandig onderdeel in deze kennisgeving of vergunning. Om deze activiteit te wijzigen moeten zowel het 2.8 besluit als de kennisgeving of vergunning gewijzigd worden. De afhandeling van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen is geheel administratief, hierdoor kan de afhandeling versneld worden, het streven is om de gecombineerde aanvraag binnen een termijn van 45 dagen (voor de afhandeling van het 2.8 verzoek) plus 5 werkdagen (voor de administratieve afhandeling van de vervolgprocedure) af te handelen. U ontvangt uw 2.8 besluit in combinatie met uw ontvangstbevestigingen op de kennisgevingen en uw 2.17 besluit in geval van een nieuwe II-k kennisgeving en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen.

Wat gebeurt er als het 2.8 besluit niet overeenkomt met uw aanvraag?

Als Bureau GGO bij de beoordeling van uw 2.8 verzoek voor een activiteit op een ander inperkingsniveau en een andere CFI uitkomt dan waar u om verzocht heeft, dan zal Bureau GGO de activiteit onderbrengen in een nieuwe kennisgeving of vergunning.

Hoe dient u het 2.8 combinatie verzoek in?

U hoeft alleen het 2.8 combinatie formulier met bijbehorende informatie in te dienen, waarbij u direct aangeeft dat u de activiteiten uit uw 2.8 besluit ook wilt beschouwen als één of meerdere kennisgevingen en/of vergunningaanvragen. In het 2.8 combinatie formulier beschrijft u de complete ggo’s en alle activiteiten die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren. Tevens geeft u in het formulier per activiteit aan dat u de activiteit in een nieuwe kennisgeving of vergunning wilt onderbrengen. Of dat u de activiteit aan een bestaande kennisgeving of vergunning wilt toevoegen, in dat geval geeft u het nummer van de kennisgeving of vergunning op. Of dat u de activiteit aan uw verslag risicobeoordeling van een bestaande niveau I kennisgeving wilt toevoegen. Het is ook mogelijk om een 2.8 combinatie verzoek te doen als uw activiteiten op meerdere inperkingsniveaus ingeschaald moeten worden. U geeft in de activiteitentabel per activiteit aan hoe u de activiteiten wilt laten doorzetten.

Wie doet het 2.8 combinatie verzoek?

Aangezien u het 2.8 combinatie verzoek in combinatie met opvolgende kennisgevingen en/of vergunningaanvragen doet, dienen naast de betrokken BVF-en ook de tekenbevoegde en de verantwoordelijk medewerker (in geval van een vergunningaanvraag) mee te tekenen.

Welke stappen moet u doorlopen om een 2.8 combinatie verzoek in te kunnen dienen?

 1. U inventariseert de activiteiten waarvoor u een 2.8 verzoek wilt indienen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u eerst een oplossing proberen te vinden door de hulpmiddelen te gebruiken of door daarna Bureau GGO te bellen.
 2. U doet een 2.8 verzoek door de gegevens van deze activiteiten in het 2.8 combinatie formulier in te voeren. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
 3. U bepaalt welke informatie ten aanzien van de gastheren, vectoren, donorsequenties en ggo’s en in welke vorm beschikbaar moet zijn en hoe u de informatie bij uw aanvraag moet aanleveren. De criteria voor de informatievereisten vindt u in het document ‘Criteria zelfstandige leesbaarheid’.
 4. U bepaalt voor elke activiteit of u die activiteit in een nieuwe I of II-k kennisgeving of een II-v of III vergunningaanvraag wilt onderbrengen. Of dat u de activiteit aan bestaande kennisgeving of vergunning wilt toevoegen, in dat geval geeft u het nummer van de gewenste kennisgeving of vergunning. Of dat u de activiteit aan uw verslag risicobeoordeling van een bestaande niveau I kennisgeving wilt toevoegen. U geeft dit per activiteit in de activiteitentabel aan.
 5. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 6. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van het 2.8 combinatie verzoek automatisch de ontvangstbevestiging. Hiermee wordt alleen de ontvangst van het 2.8 verzoek bevestigd.
 2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. De procedure voor de kennisgevingen of vergunningaanvragen wordt gestart op de datum dat het 2.8 besluit wordt genomen.
 5. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen. De daaropvolgende afhandeling van de kennisgeving of vergunningaanvraag is geheel administratief. Daarom streeft Bureau GGO naar een termijn van 45 dagen plus 5 werkdagen.
 6. U ontvangt uw 2.8 besluit in combinatie met uw ontvangstbevestigingen op kennisgevingen en in geval van een nieuwe II-k kennisgeving de 2.17 beschikking (beschikking inzake toestemming) en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Nadat u uw 2.8 besluit en uw ontvangstbevestigingen op kennisgevingen en in geval van een nieuwe II-k kennisgeving de 2.17 beschikking (beschikking inzake toestemming) en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen hebt ontvangen, kunt u starten met de werkzaamheden.

Welke stappen moet u doorlopen om ggo’s aan uw bestaande 2.8 besluit toe te voegen?

 1. U inventariseert welke nieuwe activiteiten er binnen uw instelling vervaardigd of gebruikt gaan worden waarvoor u een 2.8 verzoek moet doen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u een van de hulpmiddelen gebruiken.
 2. U doet een 2.8 verzoek door de gegevens van de activiteiten in het 2.8 formulier in te voeren. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
 3. U bepaalt welke informatie ten aanzien van de gastheren, vectoren, donorsequenties en ggo’s en in welke vorm beschikbaar moet zijn en hoe u de informatie bij uw aanvraag moet aanleveren. De criteria voor de informatievereisten vindt u in het document ‘Criteria zelfstandige leesbaarheid’.
 4. U bepaalt voor elke activiteit of u die activiteit in een nieuwe I of II-k kennisgeving of een II-v of III vergunningaanvraag wilt onderbrengen. Of dat u de activiteit aan bestaande kennisgeving of vergunning wilt toevoegen, in dat geval geeft u het nummer van de gewenste kennisgeving of vergunning. Of dat u de activiteit aan uw verslag risicobeoordeling van een bestaande niveau I kennisgeving wilt toevoegen. U geeft dit per activiteit in de activiteitentabel aan.
 5. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 6. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek automatisch de ontvangstbevestiging. Hiermee wordt alleen de ontvangst van het 2.8 verzoek bevestigd.
 2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. De procedure voor de kennisgevingen of vergunningen wordt gestart op de datum dat het 2.8 besluit wordt genomen.
 5. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen. De daaropvolgende afhandeling van de wijziging van de kennisgeving of vergunningaanvraag is geheel administratief. Daarom streeft Bureau GGO naar een termijn van 45 dagen plus 5 werkdagen.
 6. U ontvangt uw 2.8 besluit in combinatie met uw ontvangstbevestigingen op kennisgevingen en in geval van een nieuwe II-k kennisgeving de 2.17 beschikking (beschikking inzake toestemming) en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Nadat u uw 2.8 besluit en uw ontvangstbevestigingen op kennisgevingen en in geval van een nieuwe II-k kennisgeving de 2.17 beschikking (beschikking inzake toestemming) en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen hebt ontvangen, kunt u starten met de werkzaamheden.

Wanneer worden werkzaamheden als grootschalig gezien?

In ML-I en ML-II mag met een volume van maximaal 10 liter of met een bioreactor van maximaal 100 liter worden gewerkt. In ML-III is het maximale volume veel kleiner en is het afhankelijk van de werkzaamheden. Het maximale volume voor ML-III werkzaamheden wordt tijdens de aanvraagprocedure vastgesteld. Alle andere werkzaamheden worden als grootschalig beschouwd en deze (industriële) toepassingen worden in MI ruimtes uitgevoerd.

Wat moet u weten van een grootschalige aanvraag?

Net als de kleinschalige ingeperkte ruimtes zijn de grootschalig ruimtes onderverdeeld per inperkingsniveau (MI-I, MI-II, MI-III en MI-IV). Ieder ggo dat grootschalig toegepast gaat worden, moet van te voren beoordeeld worden, daarom komt de risicobeoordeling volgens bijlage 5 altijd voor ieder ggo minimaal op MI-III uit.
Indien u grootschalige werkzaamheden met zeer veilige ggo’s afkomstig van ML-I op MI-I of MI-II wilt gaan uitvoeren dan kunt u een omlaagschaling naar MI-I of MI-II aanvragen door een gecombineerde MI-I/MI-II-2.8 aanvraag in te dienen. De ggo’s moeten dan voldoen aan de criteria zoals gesteld in bijlage 6 van de Regeling. Grootschalige werkzaamheden op MI-III kunnen worden aangevraagd via een MI-III aanvraag.

Wanneer kunt u een gecombineerde MI-I/MI-II-2.8 aanvraag doen?

Indien u grootschalige werkzaamheden wilt gaan verrichten met een ggo afkomstig van ML-I en het ggo voldoet aan de criteria zoals gesteld in bijlage 6, onder 6.1, dan is omlaagschaling naar MI-II mogelijk. Als het ggo ook voldoet aan de criteria zoals gesteld in bijlage 6, onder 6.2 is omlaagschaling naar MI-I mogelijk. In deze gevallen kunt u een gecombineerde MI-I-2.8 of MI-II-2.8 aanvraag indienen. De termijn voor deze gecombineerde aanvraag is 45 dagen.
U dient voor ieder nieuwe ggo dus altijd een aanvraag te doen: een gecombineerde MI-I/MI-II- 2.8 aanvraag voor omlaagschaling of een MI-III aanvraag.

Wat houdt het gecombineerd MI-I/MI-II-2.8 besluit in?

In het 2.8 besluit wordt aangegeven dat het ggo op MI-I of MI-II gehanteerd mag worden. Tevens is het besluit de ontvangstbevestiging van de kennisgeving op niveau I (MI-I) of niveau II (MI-II). Na ontvangst van het 2.8 besluit mag u dus direct aan de slag.

Wanneer moet u MI-III aanvraag doen?

Als u grootschalige werkzaamheden wilt gaan verrichten met ggo’s afkomstig van ML-II dan moet u een vergunning aanvragen voor niveau MI-III. Dit geldt ook als u grootschalige werkzaamheden wilt gaan verrichten met een ggo afkomstig van ML-I en het ggo niet voldoet aan de criteria zoals beschreven in bijlage 6. De termijn voor de vergunning is 45 dagen.

Welke stappen moet u doorlopen om een grootschalige aanvraag te kunnen in dienen?

 1. U bepaalt op welk MI niveau u uw werkzaamheden wilt gaan uitvoeren:
  - MI-I: een ggo afkomstig van ML-I dat voldoet aan 6.1 en 6.2 van bijlage 6;
  - MI-II: een ggo afkomstig van ML-I dat voldoet aan 6.1 van bijlage 6;
  - MI-III: een ggo afkomstig van ML-I dat NIET voldoet aan 6.1 en 6.2 van bijlage 6 of een ggo dat afkomstig is van ML-II.
  Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u eerst een oplossing proberen te vinden door een van de hulpmiddelen te gebruiken of door contact op te nemen met Bureau GGO.
 2. U beschrijft in het aanvraagformulier voor MI-I en MI-II, het ggo en u onderbouwt dat ggo aan de criteria van bijlage 6, 6.1 en 6.2 voldoet en op MI-I gehanteerd kan worden of aan de criteria van bijlage 6, 6.1 voldoet en derhalve op MI-II gehanteerd kan worden.
 3. U beschrijft in het aanvraagformulier voor MI-III de ggo’s en u geeft een onderbouwing waarom de ggo’s op MI-III gehanteerd mogen worden
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 5. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van de gecombineerde MI-I/MI-II-2.8 aanvraag of de MI-III aanvraag automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO doet een complete beoordeling van de aanvraag en beoordeelt of alle ggo’s op het juiste inperkingsniveau, in de juiste CFI en met complete gegevens zijn aangevraagd. Daar staat een termijn van 45 dagen voor.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over de aanvraag. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U ontvangt voor een MI-I aanvraag een positief 2.8 besluit. Gelijktijdig met uw 2.8 besluit ontvangt u een ontvangstbevestiging van een kennisgeving op niveau I en mag u aan de slag op MI-I.
 2. Indien u voor een MI-II aanvraag in het aanvraagformulier om een 2.17 beschikking inzake toestemming verzoekt, ontvangt u met een positief 2.8 besluit gelijktijdig een 2.17 beschikking inzake toestemming op niveau II en mag u aan de slag op MI-II.
 3. U ontvangt voor een MI-III aanvraag een beschikking, waarna u aan de slag mag op MI-III.

Wat is een 2.13(a) verzoek?

Wanneer uw gastheer,  vector, plant of ggo niet op de bijbehorende bijlage van de Regeling ggo staat kunt u een 2.13(a) verzoek doen om deze op de bijlage te laten plaatsen: 

 • Bijlage 2 lijst A1: apathogene gastheer;
 • Bijlage 2 lijst A2: vector;
 • Bijlage 4: pathogene gastheer;
 • Bijlage 7: plant;
 • Bijlage 11: ggo.

Wat moet u weten over een 2.13(a) verzoek?

De BVF doet het verzoek namens de gebruiker en het 2.13(a) besluit is alleen geldig voor de gebruiker. De termijn is 45 dagen.

Wat betekent een positief 2.13(a) besluit voor u?

U kunt een positief 2.13(a) besluit gebruiken om gastheren, vectoren, planten of ggo's, die niet op bijlage 2, 4, 7 of 11 staan, in te delen alsof ze wel op de betreffende bijlage staan. Hierdoor hoeft u geen 2.8 verzoek te doen voor alle afzonderlijke ggo’s.  Na een positief 2.13(a) besluit moet u wel nog een kennisgeving doen, een vergunning aanvragen, een  wijziging aanvragen of uw verslag risicobeoordeling bijwerken. In de eerstvolgende herziening van de bijlagen zal de gastheer, vector, plant of ggo toegevoegd worden aan de bijlage.

Welke stappen moet u doorlopen om een 2.13(a) verzoek in te dienen?

 1. U vult de gegevens van het micro-organisme, de plant of het ggo op het 2.13(a) formulier in. Waarbij u voor plaatsing op :​​
  1. bijlage 2 lijst A1 aantoont dat de gastheer apathogeen is;
  2. bijlage 2 lijst A2 de gegevens van de vector levert;
  3. bijlage 4 onderbouwt tot welke pathogeniteitsklasse het micro-organisme behoort;
  4. bijlage 7 de verspreidingskenmerken van de plant levert;
  5. bijlage 11 aantoont dat het ggo voldoet aan de criteria van bijlage 6.
 2. U stuurt het formulier en de aanvullende gegevens die onderbouwen dat het micro-organisme, de vector, de plant of dit ggo op bijlage 2 lijst A1, bijlage 2 lijst A2, bijlage 4, 7 of 11 geplaatst kan worden per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van het 2.13(a) verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt het verzoek. Daar staat een termijn van 45 dagen voor.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. Bureau GGO neemt een beslissing over uw artikel 2.13(a) verzoek. Na een positieve beslissing wordt het micro-organisme, de vector, de plant of het ggo bij de eerstkomende up-date aan respectievelijk bijlage 2 lijst A1, bijlage 2 lijst A2, bijlage 4, 7 of 11 toegevoegd.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Na een positieve beslissing mag u het micro-organisme, de vector, de plant of het ggo beschouwen alsof het op bijlage 2 lijst A1, bijlage 2 lijst A2, bijlage 4, 7 of 11 staat. Wanneer u het micro-organisme, de vector, de plant of het ggo op niveau I wilt gaan gebruiken en u in het bezit bent van een niveau I kennisgeving dan hoeft u het micro-organisme, de vector, de plant of het ggo alleen aan uw verslag risicobeoordeling toevoegen. In alle andere gevallen dient u een kennisgeving of vergunningaanvraag te doen. 

Wat moet u weten over de ATV procedure?

In bijlage 9 van de Regeling zijn de standaard inrichtings- en werkvoorschriften en de aanvullende voorschriften voor speciale gevallen opgenomen. Het kan zijn dat u in bepaalde situaties niet kunt voldoen aan de hier beschreven voorschriften en dat u op een andere manier wilt gaan werken. Ook kan het zijn dat de beschreven voorschriften niet voldoende veiligheid bieden voor de werkzaamheden die u wilt gaan uitvoeren. In die gevallen dient u een ATV verzoek in te dienen. De gebruiker doet het verzoek en het ATV besluit is ook alleen geldig voor de gebruiker. De termijn is 8 weken.

Hoe moet u een ATV verzoek indienen?

In uw ATV verzoek moet u motiveren waarom u aan bepaalde inrichtings- of werkvoorschriften niet kunt voldoen. Een ATV verzoek is altijd specifiek voor een bepaalde ruimte in combinatie met bepaalde werkzaamheden. U dient te onderbouwen dat u voor uw toepassing met de voorgestelde alternatieve voorschriften hetzelfde niveau van veiligheid voor mens en milieu kunt waarborgen. U gebruikt voor dit verzoek het formulier voor een ATV verzoek.

Wat hebt u aan een positief ATV besluit?

U dient uw ATV besluit altijd mee te nemen bij de risicobeoordeling die u moet uitvoeren voor uw kennisgevingen op niveau I en II-k en uw vergunningaanvragen op niveau II-v en III indien het van toepassing is voor uw voorgenomen werkzaamheden. In deze aanvragen dient u naar het ATV besluit te verwijzen.

Welke stappen moet u doorlopen om een ATV verzoek in te dienen?

 1. In uw verzoek motiveert u voor welke voorschriften u alternatieve voorschriften wilt gaan hanteren of voor welke werkzaamheden u extra voorschriften wilt gaan hanteren. Dit verzoek kunt u in briefvorm aanleveren.
 2. Gegevens in het verzoek zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 3. U stuurt het verzoek en de aanvullende gegevens die uw verzoek onderbouwen per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van het ATV verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt de aanvraag. Daar staat een termijn van 8 weken voor.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over de aanvraag. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. Bureau GGO neemt een beslissing over uw ATV verzoek. Na een positieve beslissing kunt u deze alternatieve maatregelen meenemen in uw kennisgevingen en/of vergunning aanvragen.

In welke gevallen kunt u het algemeen administratief formulier gebruiken?

U dient het algemeen administratief formulier te gebruiken wanneer u een van de volgende niet inhoudelijke zaken wilt wijzigen: de tenaamstelling, de plaats van uitvoering (pvu), de gegevens van de biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF) of verantwoordelijk medewerker (VM) of voor het afsluiten van dossiers.

 • Wijzigen tenaamstelling: Bij een wijziging van de tenaamstelling wordt de naam van de rechtspersoon vervangen die gekoppeld is aan de kennisgevingen en vergunningen. Dit kan alleen als er sprake is van rechtsopvolging. Als er geen sprake is van rechtsopvolging, dan zal de nieuwe rechtspersoon de werkzaamheden zelf moeten kennisgeven dan wel er een vergunning voor moeten aanvragen.
 • Wijzigen pvu: Wijzigingen van de pvu van kennisgevingen en vergunningen onder Besluit ggo 2013 en van ‘oude’vergunningen (vergunningen onder Besluit ggo 2003) moeten altijd doorgegeven worden aan Bureau GGO.
 • Wijzigen gegevens BVF: De aanstelling van de BVF bij een gebruiker, het beëindigen van de aanstelling van de BVF bij een gebruiker, de kennisgevingen en vergunningen waarop de BVF toeziet en wijzigingen in de contactgegevens van de BVF moeten altijd doorgegeven worden aan Bureau GGO.
 • Wijzigen gegevens VM: De vergunningen waarvoor de VM verantwoordelijk is en wijzigingen in de contactgegevens van de VM moeten altijd doorgegeven worden aan Bureau GGO
 • Afsluiten dossiers: Als alle werkzaamheden onder een kennisgeving of vergunning gestopt zijn EN als alle ggo’s uit de opslag verwijderd zijn, kan de kennisgeving of vergunning afgesloten worden.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

Bureau GGO stuurt altijd een bevestiging van uw wijziging.