De risicobeoordelingstool

Hebt u moeite om tot een juist inschalingsartikel te komen? Vindt u het lastig de tabellen in de aanvraagformulieren in te vullen? De risicobeoordelingstool (RB-tool) biedt u hulp! De risicobeoordelingstool (RB-tool) is een hulpmiddel bij het maken van een correcte risicobeoordeling. De tool volgt de inschalingsartikelen van bijlage 5. Het doorlopen van de RB-tool kan u helpen om uw werkzaamheden op het juiste inperkingsniveau en in de juiste CFI is aan te vragen.

Toelichting bij bijlage 5

Bij het uitvoeren van een risicobeoordeling kunt u in de meeste gevallen bijlage 5 volgen. Twijfelt u over de interpretatie van bepaalde termen uit bijlage 5? Op de onderliggende pagina's staan de interpretaties en toelichtingen bij veel gebruikte termen van bijlage 5. Deze toelichtende teksten kunnen u helpen de juiste keuze te maken voor de inschaling van uw ggo.

Toelichting bij bijlage 5 voor planten

Bij het uitvoeren van een risicobeoordeling voor activiteiten met planten kunt u in de meeste gevallen bijlage 5 volgen. Twijfelt u over de interpretatie van bepaalde termen uit bijlage 5 gerelateerd aan planten? De interpretaties en toelichtingen bij veel gebruikte termen van bijlage 5 voor planten zijn overzichtelijk bij elkaar gezet. U kunt gebruik maken van deze toelichtingen om de juiste keuze te maken voor de inschaling van uw werkzaamheden met gg-planten of (gg)-planten in associatie met gg-micro-organismen.

Verkorte bijlage 5

In de verkorte bijlage 5 zijn de verschillende inschalingsartikelen van bijlage 5 met kleurtjes in een tabel weergegeven. U kunt de verkorte bijlage 5 als handvat gebruiken voor het versneld zoeken en inschalen, maar deze tabel vervangt niet de volledige bijlage 5.

Stroomschema's bij bijlage 5

In de stroomschema’s zijn de verschillende stappen die bij de risicobeoordeling volgens  bijlage 5 gevolgd moeten worden en de bijbehorende aanvullende voorschriften uit bijlage 9 schematisch opgenomen. De schema's tonen overzichtelijk het verband tussen bijlage 5, deel I, bijlage 5, deel II en de aanvullende voorschriften opgenomen in bijlage 9. Er zijn stroomschema’s gemaakt voor ieder inschalingsartikel.

Doorzoekbare lijsten

Op deze pagina vindt u een aantal lijsten die door Bureau GGO zijn opgesteld aan de hand van de geldende Regeling ggo. Deze lijsten zijn beter doorzoekbaar dan de officieel geldende versies.

Criteria zelfstandige leesbaarheid

In het document 'Criteria voor het gebruik van informatie ten behoeve van het uitvoeren van een risicobeoordeling Ingeperkt Gebruik' is uitgewerkt onder welke condities het voor u mogelijk is om naar eerder aangeleverde informatie of openbaar beschikbare informatie te kunnen verwijzen.