Wat is bijlage 5, deel I?

Bijlage 5, deel I, is een leidraad die u kunt volgen bij het uitvoeren van de risicobeoordeling. Vanaf 1993 is de risicobeoordeling van een aantal individueel bepaalde groepen van soortgelijke genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) helemaal uitgekristalliseerd en deze regels zijn als inschalingsartikelen vastgelegd in bijlage 5. Ieder inschalingsartikel is daarmee een omschrijving van activiteiten met (een groep van) ggo's.

Hoe doet u een risicobeoordeling volgens bijlage 5, deel I?

U dient bijlage 5 aan de hand van de eigenschappen van uw ggo nauwgezet te volgen en zo te bepalen wat het correcte inschalingsartikel, het juiste inperkingsniveau en daarmee de juiste procedure en de juiste categorie van fysische inperking (CFI) is. Vervolgens kunt u voor de voorgenomen activiteiten een kennisgeving doen of een vergunning aanvragen. U moet er bij de risicobeoordeling volgens bijlage 5, deel I, rekening mee houden dat uw gastheer op een van de volgende bijlagen staat: bijlage 2 (lijst van apathogene micro-organismen), bijlage 4 (lijsten van pathogene micro-organismen en virussen) of bijlage 7 (lijst van planten). Voor donorsequenties geldt dat als ze afkomstig zijn van pathogene micro-organismen deze micro-organismen op bijlage 4 moeten staan.

Waarom moet u bijlage 5, deel II, toepassen bij de risicobeoordeling?

De standaard inrichtings- en werkvoorschriften van bijlage 5, deel I, zijn niet in alle gevallen toereikend om een passende bescherming voor de voorgenomen werkzaamheden met bepaalde ggo's te bieden. Daarom zijn in bijlage 5, deel II, extra aanvullende voorschriften voor specifieke ggo's dan wel voor specifieke activiteiten opgenomen. Nadat u de risicobeoordeling volgens deel I heeft afgerond en het inperkingsniveau en de CFI heeft bepaald, dient u vast te stellen of er extra maatregelen nodig zijn om een passende bescherming te verkrijgen.

Wanneer moet u bijlage 5, deel II toepassen?

Bijlage 5, deel II, hoeft u alleen toe te passen wanneer u een kennisgeving van niveau I of II-k doet, omdat u daarvoor geen beschikking ontvangt van Bureau GGO. De inschalingsartikelen van deel II verwijzen naar de aanvullende voorschriften voor specifieke gevallen zoals ze zijn opgenomen in bijlage 9.