Om tot BVF te worden toegelaten moet u een verzoek tot toelating als BVF bij Bureau GGO indienen.

Welke stappen moet u doorlopen om een verzoek tot toelating als BVF in te kunnen dienen?

 1. U inventariseert op welke CFI’s u wilt gaan toezien.
 2. U vult het aanvraagformulier toelating als BVF in. U voegt uw C.V. bij waarin u onderbouwt dat u in staat bent om toe te zien op de aangevraagde CFI’s. U kunt dit formulier ook gebruiken voor het uitbreiden van uw toelating met extra CFI’s.
 3. U stuurt het aanvraagformulier, per post, voorzien van een kopie van uw paspoort, naar Bureau GGO.

Wat kunt  u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt uw verzoek tot toelating. Daar staat een termijn van 8 weken voor.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over uw verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort totdat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. Bureau GGO neemt een beslissing over uw toelating. Na toelating ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de tweedaagse BVF-cursus die elk jaar georganiseerd wordt.

U hebt een toelating gekregen, wat moet u vervolgens doen?

Gelijktijdig met uw verzoek tot toelating als BVF kunt u registreren bij welke rechtspersoon u op welke kennisgevingen of vergunningen u gaat toezien. U kunt hiervoor het Algemeen administratief formulier gebruiken, dat u kunt meezenden met uw verzoek tot toelating.

Wijzigingen die u via het Algemeen administratief formulier moet doorgeven aan Bureau GGO zijn:

 • de rechtspersoon waar u als BVF wordt aangesteld;
 • kennisgevingen of vergunningen waarop u toeziet;
 • het wijzigen van uw contactgegevens;
 • het beëindigen van uw toezicht op ggo werkzaamheden bij een rechtspersoon op één of meer kennisgevingen of vergunningen.