De BVF-cursus

Bureau GGO organiseert ieder jaar in samenwerking met het BVF-platform een tweedaagse BVF-cursus op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De eerstvolgende BVF-cursus wordt gehouden op 19 en 20 november 2019.

Voor wie is de cursus?

De cursus is bedoeld voor nieuw toegelaten BVF-en, deze personen krijgen tijdig een uitnodiging. BVF-en die al langer toegelaten zijn, plaatsvervangende BVF-en en medewerkers die de BVF bij het uitvoeren van zijn/haar taak ondersteunen kunnen zich ook aanmelden, maar deelname is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

U vindt het voorlopige programma van de cursus in de rechterkolom. Als u belangstelling heeft voor deze cursus dan kunt u zich aanmelden bij Bureau GGO.

Wat wordt er behandeld in de cursus?

In de cursus komen aspecten aan de orde waar de BVF vanuit de wet- en regelgeving mee te maken krijgt.  Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe de BVF in de praktijk aan de eisen van het Besluit ggo en de Regeling ggo kan voldoen. Verder komt in de vorm van een workshop het uitvoeren van een goede risicobeoordeling met behulp van de risicobeoordelingstool en het op de juiste wijze invullen van een aanvraagformulier aan de orde.
Naast deze onderwerpen zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan aangrenzende wet- en regelgeving, situaties waar BVF-en in de praktijk mee te maken kunnen krijgen en de interne organisatie. De cursus biedt gelegenheid voor discussie, bespreken van praktijksituaties en de mogelijkheid om in een informele sfeer met elkaar kennis te maken. 
Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden.
Het definitieve programma van de BVF-cursus wordt meegestuurd met de uitnodiging.