Ingeperkt gebruik heeft betrekking op activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) die veilig moeten worden uitgevoerd in een ingeperkte ruimte ofwel een categorie van fysische inperking (CFI categorie van fysische inperking (categorie van fysische inperking)). Een toegelaten biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)) ziet toe op deze activiteiten.