Op 1 maart 2015 zijn het Besluit ggo 2013 en de Regeling ggo 2013 van kracht geworden. Daarmee zijn vergunningen die afgegeven zijn onder het oude Besluit ggo 2003 uiteen gevallen in kennisgevingen en vergunningen. Deze vergunningen blijven van kracht, zolang er geen wijzigingen zijn in de vergunde werkzaamheden.

 

Moet u iets doen als u geen nieuwe werkzaamheden wilt gaan uitvoeren?

Zolang alle werkzaamheden die u met ggo’s wilt uitvoeren onder uw ‘oude’ vergunningen vallen, hoeft u niets te doen.

 

Kunt u wijzigen op ‘oude’ vergunningen?

Vergunningen die afgegeven zijn onder Besluit ggo 2003 zijn uiteengevallen in kennisgevingen van niveau I en II-k en vergunningen van niveau II-v en III. Daarom kunt u NIET wijzigen op deze vergunningen, u kunt echter wel onder deze vergunningen blijven werken zolang er geen wijzigingen zijn in de werkzaamheden. Vanaf 6 september 2016 is het mogelijk gemaakt om een melding te doen op een vergunning afgegeven onder Besluit ggo 2003. De melding op een vergunning afgegeven onder Besluit ggo 2003 is een tijdelijke procedure die tot 31 december 2017 van kracht zal zijn.

 

Wat moet u doen als u met nieuwe ggo’s wilt gaan werken of als u nieuwe ggo activiteiten wilt gaan uitvoeren?

Als u nieuwe ggo werkzaamheden wilt gaan uitvoeren, dan moet u een nieuwe kennisgeving doen dan wel een nieuwe vergunning aanvragen. Wat u precies moet doen is afhankelijk van de samenstelling van uw ‘oude’ vergunningen en wordt hieronder nader beschreven.

 

U hebt alleen ‘oude’ vergunningen op niveau I.

In dat geval hoeft u geen nieuwe kennisgeving van niveau I te doen. U kunt de nieuwe ggo’s waarmee u wilt gaan werken aan uw verslag risicobeoordeling (verslag RB) toevoegen. Op het moment dat u al uw ggo’s uit de ‘oude’ vergunningen in uw verslag RB hebt ondergebracht, kunt u eenmalig een nieuwe kennisgeving van niveau I doen en vervolgens al uw ‘oude’ vergunningen van niveau I laten afsluiten bij Bureau GGO. Op dat moment hoeft u alleen nog uw verslag RB bij te houden.

 

U hebt ‘oude’ vergunningen van niveau I en II.

 1. Als u alleen wijzigingen hebt op niveau I, dan kunt u ervoor kiezen om deze wijzigingen in uw verslag RB van niveau I vast te leggen. U hoeft dan geen nieuwe kennisgeving van niveau I te doen.
 2. Als u wijzigingen hebt op niveau II, dan moet u altijd een nieuwe kennisgeving op niveau II-k doen. U kunt ervoor kiezen om uw II-k kennisgevingen per systeem aan te vragen en in de tijd geleidelijk al uw vergunde ggo’s uit de ‘oude’ vergunningen hieraan toe te voegen. Deze toevoegingen moeten altijd als een wijziging ingediend worden.
 3. U kunt uw ‘oude’ vergunningen van niveau I en II door Bureau GGO laten afsluiten op het moment dat u:
  - al uw ggo’s van niveau I uit de ‘oude’ vergunningen in uw verslag RB van niveau I hebt ondergebracht en een eenmalige een kennisgeving van niveau I hebt gedaan EN
  - al uw ggo’s van niveau II-k in nieuwe kennisgevingen II-k hebt ondergebracht en aan uw verslag RB van niveau II-k hebt toegevoegd.
 4. Als u wijzigingen hebt op niveau II, dan zult u in uitzonderingsgevallen een nieuwe vergunning op niveau II-v aan moeten vragen.

 

U hebt ‘oude’ vergunningen van niveau I, II en III.

In deze gevallen gaat het vaak om vergunningen die complex in elkaar zitten, doordat er veel verwijzingen tussen de verschillende leden aanwezig zijn en doordat er veel maatwerk in deze vergunningen is opgenomen. Voor het omzetten van deze vergunningen zijn in dit stadium nog niet alle oplossingen voorhanden. Hieronder vindt u suggesties die u kunt opvolgen om in ieder geval een start te maken met het omzetten.

 1. Als u alleen wijzigingen hebt op niveau I, dan kunt u ervoor kiezen om deze wijzigingen in uw verslag RB van niveau I vast te leggen. U hoeft dan geen nieuwe kennisgeving van niveau I te doen.
 2. Als u wijzigingen hebt op niveau II, dan moet u altijd een nieuwe kennisgeving op niveau II-k doen. U kunt ervoor kiezen om uw II-k kennisgevingen per systeem aan te vragen en in de tijd geleidelijk al uw vergunde ggo’s uit de ‘oude’ vergunningen hieraan toe te voegen. Deze toevoegingen moeten altijd als een wijziging ingediend worden.
 3. Als u wijzingen hebt op niveau II-v of III, dan moet u altijd een nieuwe vergunning aanvragen op dat niveau. U kunt ernaar streven deze aanvragen zo simpel mogelijk in te dienen en daarmee uw werkzaamheden onder de ‘oude’ vergunningen en nieuwe vergunning te laten vallen.