Cursus

Ieder najaar organiseert Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme), in samenwerking met het BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)-platform, de BVF-cursus. De BVF-cursus heeft als doel om nieuw toegelaten BVF-en de basiskennis mee te geven, die nodig is om de BVF-taak uit te voeren. De cursus bestaat uit een viertal webinars van een halve dag met presentaties over verschillende onderwerpen en één dag met twee interactieve workshops in Amersfoort. De cursus vond plaats tussen 19 september en 31 oktober 2023.

De groep deelnemers was dit jaar groot, 74 deelnemers volgde één of meerdere kennismodules. De groep bestond voornamelijk uit nieuw toegelaten BVF-en, medewerkers die de BVF in hun/haar taak ondersteunen en BVF-en die vorig jaar een kennismodule gemist hebben. Maar ook enkele ervaren BVF-en, die de basiskennis wilden opfrissen, waren aanwezig. 

Webinars

Tussen 19 september en 10 oktober 2023 volgden de deelnemers in de ochtend vier webinars. Sprekers van het Ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat), Bureau GGO, ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het BVF-platform informeerden de deelnemers over verschillende onderwerpen. Er werd aandacht besteed aan hoe de BVF in de praktijk aan de eisen van het Besluit en de Regeling ggo kan voldoen. Maar ook aspecten als (aangrenzende) wet- en regelgeving, handhaving en situaties waar de BVF in de praktijk mee te maken kan krijgen kwamen aan de orde. Tenslotte kregen de deelnemers tijdens het laatste webinar de handvatten om een risicobeoordeling uit te voeren en werd dit geoefend met behulp van een interactieve mentimeter. Bovendien kregen de deelnemers een huiswerkopdracht mee over het uitvoeren van de risicobeoordeling en het invullen van het aanvraagformulier, als voorbereiding op de workshop. Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen te delen en de opgedane kennis te testen. 

Workshops

Op 31 oktober 2023 kwamen de deelnemers naar Amersfoort voor twee workshops. De opkomst was hoog, dus het was ‘volle bak’. Gelukkig waren er voldoende begeleiders van Bureau GGO en het BVF-platform aanwezig om de workshops in goede banen te leiden en de deelnemers te begeleiden.
De dag werd geopend door het hoofd van Bureau GGO en daarna werd de uitwerking van de huiswerkopdracht plenair toegelicht. Vervolgens gingen de deelnemers in groepen aan de slag met het uitvoeren van een risicobeoordeling en het op de juiste wijze invullen van het aanvraagformulier aan de hand van een casus. Dankzij de webinars en de huiswerkopdracht waren de meeste deelnemers hiervoor voldoende voorbereid en konden zij de hulpmiddelen bij de risicobeoordeling goed toepassen. 
Na de lunch werd er in groepen een incident op een laboratorium nagespeeld. Doordat het incident telkens werd opgeschaald werden de deelnemers geconfronteerd met problemen die in de praktijk kunnen optreden, maar ook met hun eigen gedragingen en gewoontes. Op deze manier vond er een mooie uitwisseling plaats tussen de deelnemers onderling en met de ervaren begeleiders van het BVF-platform. Iedere groep deelde de drie belangrijkste leerpunten plenair. 

Afsluiting en BVF-cursus 2024

In de namiddag werd de BVF-cursus afgesloten met een gezellige borrel, waarbij er nog veel werd nagepraat. Bureau GGO kijkt terug op goed verlopen cursus, met enthousiaste en leergierige deelnemers. Wij wensen alle deelnemers succes bij het uitoefenen van de BVF-taken!
De eerstvolgende BVF-cursus start op 24 september 2024. Meer informatie en een aanmeldknop is te vinden op de webpagina ‘BVF-cursus’ .