Cursus

Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) organiseert ieder najaar in samenwerking met het BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)-platform een BVF-cursus. Deze cursus bestaat uit een viertal webinars van een halve dag met presentaties over verschillende onderwerpen en één dag met twee interactieve workshops in Amersfoort. Op 22 september 2022 ging de cursus van start met 38 deelnemers. De groep bestond grotendeels uit nieuw toegelaten BVF-en, maar ook enkele ervaren BVF-en volgden dit jaar de cursus om hun kennis op te frissen.

De BVF-cursus wordt elk jaar aangeboden om nieuw toegelaten BVF-en de basiskennis mee te geven die nodig is om de BVF-taak uit te voeren. 

Tussen 22 september en 11 oktober 2022 volgden de deelnemers vier webinars in de ochtend. Verschillende sprekers van het ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat), Bureau GGO, ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het BVF-platform informeerden de deelnemers over verschillende onderwerpen. Er werd onder andere aandacht besteed aan hoe de BVF in de praktijk aan de eisen van het Besluit en de Regeling ggo kan voldoen. Daarnaast kwamen aspecten als (aangrenzende) wet- en regelgeving, handhaving, situaties waar de BVF in de praktijk mee te maken kan krijgen en de interne organisatie aan de orde. Tijdens de webinars was er gelegenheid om vragen te stellen, de opgedane kennis te testen en de discussie aan te gaan. Als voorbereiding op de workshop werd er een huiswerkopdracht meegegeven.

Op 3 november 2022 kwamen alle deelnemers naar Amersfoort voor twee workshops. 

De dag werd geopend door het hoofd van Bureau GGO. Daarna gingen de deelnemers onder begeleiding van een medewerker van Bureau GGO in groepen aan de slag met het uitvoeren van een risicobeoordeling en het op de juiste wijze invullen van het aanvraagformulier aan de hand van een casus. De deelnemers leerden daarbij ook gebruik te maken van de hulpmiddelen bij de risicobeoordeling. Dankzij het voorbereidende webinar en de huiswerkopdracht kwamen veel deelnemers ‘goed beslagen ten ijs’ en werden de opdrachten, met een beetje hulp, uitstekend uitgevoerd. 

Na een heerlijke lunch, waarbij ook druk werd genetwerkt, werd er in de middag een incident op een laboratorium in groepen nagespeeld onder begeleiding van ervaren BVF-en. Doordat het incident telkens werd opgeschaald werden de deelnemers geconfronteerd met problemen die in de praktijk kunnen optreden. Op deze manier vond er een mooie uitwisseling van ervaringen plaats tussen de deelnemers onderling en met de ervaren begeleiders. De drie belangrijkste leerpunten werden, als ‘take home messages’, plenair gedeeld . 

De BVF-cursus 2022 zit er weer op! Een grote groep nieuw toegelaten BVF-en is voorzien van de nodige basiskennis. Maar naast kennis vergaren is elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen een belangrijk doel van de cursus. Dat is, mede dankzij de workshops, de begeleiders en de deelnemers, dit jaar erg goed gelukt. Alle deelnemers wensen wij succes bij het uitoefenen van de BVF-taken!

De eerstvolgende BVF-cursus start op 19 september 2023. Meer informatie en een aanmeldknop is te vinden op de webpagina ‘BVF-cursus’.

Tot slot enkele ervaringen van de deelnemers:

“Het is heel fijn om te zien hoe je een kennisgeving/vergunningsaanvraag moet invullen en hoe je een risicobeoordeling moet doen”.

“Rustig in eigen omgeving webinars volgen. Workshops: goed om elkaar te zien. Juist goed om elkaar op deze manier te ontmoeten”.

“Het rollenspel met BVF en onderzoeksleiders was erg goed. Ook de incidentenafhandeling met ervaren BVFs was super leerzaam”