Student achter laptop

Om de informatievoorziening beter aan te laten sluiten op de behoefte van de BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris), heeft Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) tutorials over het invullen van het aanvraagformulier voor ingeperkt gebruik ontwikkeld. 

Het doel van de tutorials is tweeledig:

  • Als hulpmiddel voor de BVF die een vergunningaanvraag/kennisgeving doet;
  • Als hulpmiddel ter voorbereiding van de huiswerkopdracht tijdens de BVF-cursus.

In de praktijk blijkt het aanvraagformulier regelmatig foutief ingevuld te worden en ontbreekt vaak de eigen risicobeoordeling van de werkzaamheden. OF: In de praktijk blijkt het ingewikkeld te zijn voor de (nieuwe) BVF om het aanvraagformulier correct in te vullen en om een complete risicobeoordeling toe te voegen. Door middel van een eenvoudige, duidelijk en visuele instructie bieden wij een hulpmiddel dat behulpzaam kan zijn bij het invullen van het aanvraagformulier. Op deze wijze kan vertraging tijdens de afhandeling van de aanvraag/kennisgeving worden voorkomen. 

Deze tutorials, elk met een instructie voor een bepaald onderdeel van het formulier, zijn nu als hulpmiddel op onze website  beschikbaar gesteld. De onderdelen zijn:

  • Tutorial 1: algemene gegevens
  • Tutorial 2: tabel van activiteiten
  • Tutorial 3: inhoudelijk gegevens, risicobeoordeling en bijlage persoonsgegevens.

Let wel, voor het invullen van het aanvraagformulier is een casus als voorbeeld gebruikt. In deze casus wordt het doen van de risicobeoordeling uitgelegd. 
Lees de casus goed door en houdt hem bij de hand tijdens het bekijken van de tutorials.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Bureau GGO. 

NB. Bijlage 2, 4, 7 en 11 van de Regeling ggo zijn niet langer te vinden op de website onder ‘hulpmiddelen bij de risicobeoordeling’. Vanaf heden is een webpagina met een link naar de bijlagen beschikbaar gesteld onder ‘Risicobeoordeling’.