Virus

De coronamaatregelen in Nederland houden nog even aan. Zoals we u al in maart van dit jaar meldden heeft dit ook gevolgen voor de afhandeling van uw kennisgeving en/of vergunningaanvraag bij Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).

Tijdelijke stop verwerking fysieke post

Sinds 13 maart 2020 geldt voor (bijna) alle medewerkers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een thuiswerkplicht. Dit betekent dat de afdeling die zorg draagt voor het verwerken van de fysieke post niet aanwezig is. Het gevolg is dat Bureau GGO géén fysieke post meer ontvangt zoals kennisgevingen, aanvragen, meldingen, VVW verslag van verrichtte werkzaamheden (verslag van verrichtte werkzaamheden)’s/ BVW beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (beschrijving van voorgenomen werkzaamheden)’s en aanvullende informatie. Daarnaast kan Bureau GGO geen fysieke post meer versturen naar de aanvragers.

Wat moet u doen als u post wilt versturen naar Bureau GGO

Wij willen u verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Berichtenbox. Indien dit niet mogelijk is dan kunt u uw kennisgeving, aanvraag, aanvullende informatie en alle overige documenten toesturen via de mail (BGGO@rivm.nl). In het geval er een vereiste handtekening nodig is, dan dient u dient zelf te regelen (bijv. inscannen en mailen), Bureau GGO zal hierbij enige coulance betrachten.

Hoe ontvangt u de post van Bureau GGO

Vanaf maart 2020 verstuurd Bureau GGO alle post via de Berichtenbox of via de mail naar de BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)/ MVF milieuveiligheidsfunctionaris (milieuveiligheidsfunctionaris). Dit betekent echter dat gedurende deze tijdelijke maatregelen formeel niet de rechtspersoon op de hoogte wordt gesteld. Wij stellen het op prijs dat u zelf zorg draagt voor het doorsturen van deze post naar uw rechtspersoon.

Let wel, dit is een tijdelijke wijziging in de verwerking en afhandeling van uw aanvraag! Wij zullen u tijdig informeren indien de normale werkwijze weer van toepassing is.

Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met Bureau GGO.