Chromosomen

Inwerkingtreding wijzigingsbesluit (toevoeging artikel 2.13a)

Op 1 november 2018 is er een wijziging van het Besluit ggo 2013 in werking getreden, waarbij het artikel 2.13a is toegevoegd. Dit artikel maakt het mogelijk om te verzoeken een (micro)-organisme in aanmerking te laten komen voor plaatsing op bijlage 4, 7 of 11 op dezelfde wijze als plaatsing van een micro-organisme op bijlage 2.  Dit voorkomt dat er een compleet 2.8 verzoek gedaan moet worden waarbij de activiteiten met alle ggo’s gespecificeerd moeten worden die het betreffende organisme als gastheer hebben. Vanaf heden kunt u een 2.13a verzoek indienen waarbij u voor plaatsing op :

  • bijlage 4 onderbouwt tot welke pathogeniteitsklasse het micro-organisme behoort;
  • bijlage 7 de verspreidingskenmerken van de plant levert;
  • bijlage 11 aantoont dat het ggo voldoet aan de criteria van bijlage 6.

Op de website van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) vindt u een aangepast formulier IG ingeperkt gebruik (ingeperkt gebruik) voor het indienen van een artikel 2.13 of 2.13a verzoek.

Bestaande praktijk (aanvraag)formulieren blijft ongewijzigd

Sinds 1 maart 2015 worden op de website van Bureau GGO de (aanvraag)formulieren en alle andere documenten, die tijdens de risicobeoordeling of de kennisgeving/vergunningaanvraag gebruikt kunnen worden, beschikbaar gesteld. In de praktijk is gebleken dat de (aanvraag)formulieren houvast bieden aan de gebruikers om een adequate risicobeoordeling uit te voeren en dat de formulieren een gestroomlijnde afhandeling door Bureau GGO faciliteren. Daarnaast worden in het kader van het gebruiksgemak regelmatig aanpassingen in de formulieren doorgevoerd en worden deze aangepaste formulieren direct op de website geplaatst.

In het Besluit ggo was bepaald dat er gebruik moest worden gemaakt van door de minister vast te stellen formulieren. Het vaststellen van formulieren door de minister, ook na iedere wijziging, levert hoge bestuurlijke lasten op. Deze hoge bestuurlijke lasten worden voorkomen door de bestaande praktijk te behouden en de verplichting tot het vaststellen van de formulieren door de minister te laten vervallen.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u zich richten tot Bureau GGO.