Biotechnologie.nl

In 2022 heeft Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) nieuwe materialen ontwikkeld om de informatievoorziening over de ggo wet- en regelgeving op de website te verbeteren.  Met deze materialen willen wij tegemoet komen aan de wens en behoefte in het veld om een beter inzicht te krijgen in de complexiteit van de regelgeving en gemakkelijker door de website te kunnen navigeren.

Infographics 

Op basis van de signalen uit het veld hebben wij een zestal infographics ontwikkeld met als doel de informatie meer in de vorm van routekaarten aan te bieden en de teksten te vereenvoudigen en te reduceren. Recent zijn deze infographics op onze website beschikbaar gesteld, hieronder een overzicht  met een korte beschrijving en een link naar de webpagina.

  • Belangrijke actoren bij nationale samenwerking: Een overzicht van de organisaties die zijn betrokken bij het veilig uitvoeren van ggo werkzaamheden, ieder met eigen taken en verantwoordelijkheden. Vanuit dit overzicht kunt u gemakkelijk doorklikken naar deze organisaties.
  • Taakvelden: Aan de hand van deze infographic kunt u snel bepalen welk taakveld  voor uw werkzaamheden van toepassing is en wat u vervolgens moet doen.
  • Beginnen met ingeperkt gebruik: Een overzicht van de acties die u moet starten en afronden als u ggo werkzaamheden wilt gaan uitvoeren onder ingeperkt gebruik. Vanuit deze infographic kunt u snel doorklikken naar de afzonderlijke acties.
  • Interne organisatie voor ingeperkt gebruik: Een overzicht van de rollen van de rechtspersoon, BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris), verantwoordelijk medewerker en onderzoeksleider. Vanuit deze infographic kunt u doorklikken naar de wettelijke tekst in de Regeling ggo.
  • Procedures voor ingeperkt gebruik en procedures voor introductie in het milieu: Een overzicht van de procedures. Vanuit deze infographic beslist u welke procedure voor u van toepassing is en kunt u doorklikken naar de gekozen procedure. U vindt dan meer algemene informatie, welke stappen u moet doorlopen en wat u van Bureau GGO kunt verwachten.

Veel gestelde vragen (FAQs)

Via de mailbox van Bureau GGO komen veel vragen binnen die wij  binnen enkele dagen proberen te beantwoorden. Hieruit is gebleken dat er vaak dezelfde onduidelijkheden leven in het veld en er dus vaak dezelfde vragen worden gesteld. Om u sneller van een antwoord te kunnen voorzien is een webpagina met veel voorkomende vragen (FAQs) gemaakt. Deze pagina willen wij graag bij u onder de aandacht brengen.

Nieuwe ontwikkelingen

Bureau GGO blijft ook in 2023 belangrijke informatie via de mail en de website communiceren. Daarnaast gaan wij verder aan de slag met de informatievoorziening voor bepaalde doelgroepen en nieuwe materialen. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Bureau GGO.