Kluis

Vanaf 8 mei 2017 kunt u het 2.8 verzoek in combinatie met daaropvolgende kennisgevingen (I en II-k) en/of vergunningaanvragen (II-v en III), of wijzigingen hierop, in één keer indienen met behulp van het 2.8 combinatie formulier.

 

Het knelpunt

In de voorgaande uitvoeringspraktijk moest u eerst een 2.8 verzoek doen en daarna nog een kennisgeving of vergunningaanvraag nadat u het 2.8 besluit had ontvangen. Dat betekende in de praktijk dat u meerdere keren een aanvraagformulier met bijbehorende informatie moest indienen en dat u met meerdere termijnen van afhandeling te maken had. Deze werkwijze werd als een knelpunt ervaren bij een efficiënte uitvoering van de regelgeving.

 

De oplossing

In de nieuwe uitvoeringspraktijk hoeft u alleen het 2.8 combinatie formulier in te dienen, waarbij u direct aangeeft dat u de activiteiten zoals die zijn vastgelegd in het 2.8 besluit ook wilt beschouwen als de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen. U ontvangt na de gehele beoordeling in 1 envelop uw 2.8 besluit én de ontvangstbevestigingen en/of besluiten van de vervolgprocedures. Het is ons streven om afhandeling van de gecombineerde procedure binnen een termijn van 45 dagen + 5 werkdagen (2.8 verzoek + vervolgprocedure) af te ronden. Kortom, met het nieuwe 2.8 combinatie formulier wordt de afhandeling van de gehele procedure eenvoudiger en korter.

Informatie en vragen

Praktische informatie over het gecombineerde 2.8 verzoek, zoals een uitleg over de nieuwe werkwijze en hoe u het 2.8 combinatie formulier moet indienen, kunt u nalezen op onze website onder 'bijzondere procedures'.

Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig door te lezen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).