Plant zaailingen in laboratorium

Per 1 oktober 2018 is de wijzigingsregeling in werking getreden. Het Ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat) heeft de wijzigingsregeling op 27 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2018, 52951).

Wijziging van artikel 2 van de Regeling ggo 2013 en bijlagen 5 en 9

In de wijzigingsregeling staat beschreven op welke manier de tekst van de Regeling is aangepast. De wijzigingsregeling bestaat uit een opsomming van de aanpassingen en toevoegingen die gedaan zijn in artikel 2 en in bijlage 5 en in bijlage 9 van de Regeling. Bij deze webpagina is een document toegevoegd waarin de veranderingen zijn opgesomd zodat u eenvoudiger de gewijzigde tekst van artikel 2 en de bijlagen 5 en 9 kunt vinden.

Voorpublicatie ontwerpregeling

Het ontwerp van deze wijzigingsregeling is op 11 mei 2018 voorgepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2018, 22048). Op de voorpublicatie zijn reacties ontvangen die een ingrijpende herformulering van de wijzigingsregeling nodig maakten. Om deze aanpassingen zorgvuldig te kunnen formuleren, heeft het Ministerie van IenW de inwerkingtreding van deze wijzigingen uitgesteld tot 1 oktober 2018.

Hulpmiddelen

Op basis van de aanpassingen in artikel 2 en bijlage 5 en 9 van de Regeling zijn de aanvraagformulieren en de hulpmiddelen bij de risicobeoordeling (toelichtingen bij bijlage 5, de stroomschema’s en de risicobeoordelingstool) aangepast.

Indien u vragen heeft over de publicatie van de wijzigingsregeling dan kunt u contact  opnemen met Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).

NB: Gelijktijdig met deze wijzigingsregeling treedt een wijzigingsregeling in werking voor aanpassing van bijlage 2, 4 en 7. De aanpassingen van de bijlagen 2, 4 en 7 vinden voor zover nodig elk kwartaal plaats. De wijzigingsregeling voor aanpassing van bijlagen 2, 4 en 7 is op 6 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2018, 50592)