Boekenplank

Wij willen u erop attenderen dat per 1 januari 2023 de wijzigingsregeling in werking is getreden. Het Ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat) heeft de wijzigingsregeling op 19-12-2022 gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2022, 33100).

Wijziging van artikelen 35 en 36 en bijlagen 2, 4, 5, 9 en 10 van de Regeling ggo 2013

In de wijzigingsregeling staat beschreven op welke manier de tekst van de Regeling is aangepast. In het bijgevoegde document hebben wij op hoofdlijnen aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd, zodat u in één oogopslag kunt zien om welke veranderingen het gaat en of de wijzigingen voor u van toepassing zijn. Wij raden u aan om de wijzigingen goed te bestuderen om na te gaan of ze gevolgen hebben voor uw bestaande kennisgevingen of vergunningen.

Voorpublicatie ontwerpregeling

Het ontwerp van deze wijzigingsregeling is op 24 oktober 2022 voorgepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2022, 27066). Naar aanleiding van die voorpublicatie werd u in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de wijzigingsregeling in te dienen. Op de voorpublicatie is een zienswijze van het Vereniging BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)-Platform ontvangen, deze heeft niet geleid tot een aanpassing van de wijzigingsregeling. 

Hulpmiddelen

Op basis van de aanpassingen in bijlage 5 en 9 van de Regeling zijn de hulpmiddelen bij de risicobeoordeling voor ingeperkt gebruik aangepast. U kunt alles vinden op de website van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de publicatie van de wijzigingsregeling en de gevolgen voor uw kennisgevingen of vergunningen? U kunt hiervoor contact opnemen met Bureau GGO. Vermeld bij telefonisch contact dat uw vraag over de wijzigingsregeling gaat, zodat ons secretariaat u kan doorverbinden met de juiste persoon.