Gentech

Het Ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat) heeft het locatiebeleid voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) met een medische en/of veterinaire toepassing (IM introductie in het milieu (introductie in het milieu)-MV) aangepast. Sinds april 2023 is het toegestaan om bij klinische- en veterinaire proeven met ggo’s een introductie in het milieuvergunning aan te vragen met als locatieaanduiding de provincie, waarin de werkzaamheden plaatsvinden. 

Wat betekent dit voor u?

Een aanvrager kan ervoor kiezen om de locatie van een IM-MV vergunningaanvraag te specificeren (bijvoorbeeld ziekenhuis X, of pluimveehouderij Y) of op provincieniveau kenbaar te maken. In het laatste geval kunnen de werkzaamheden op meerdere locaties binnen deze provincie plaatsvinden.

Voorwaarden vergunningaanvraag op provincieniveau

Als u ervoor kiest om de locatie op provincieniveau kenbaar te maken, moet u informatie over het type locatie meeleveren bij uw aanvraag. Uit uw aanvraag moet blijken of de werkzaamheden bijvoorbeeld alleen plaatsvinden in ziekenhuizen en laboratoria, of ook op andere locaties zoals bij zorginstellingen, of bij proefpersonen thuis. Het is belangrijk dat u ook vermeldt welke inrichtingsvoorschriften er bij de locaties gelden en welke maatregelen genomen worden om verspreiding en/of onbedoelde overdracht van het ggo te voorkomen. 
Bijvoorbeeld: in ziekenhuizen zijn de werkoppervlakken goed te reinigen en te desinfecteren indien er gemorst wordt. Als u dezelfde werkzaamheden bij een proefpersoon thuis wilt uitvoeren, moet u duidelijk vermelden hoe reiniging en desinfectie op deze locatie zal plaatsvinden. 

Wat moet u nog meer weten 

Heeft u ervoor gekozen om de locatie op provincieniveau kenbaar te maken? Dan zijn de volgende aandachtspunten belangrijk om te weten:

  • De rechtspersoon moet volledige zeggenschap hebben over de uitgevoerde werkzaamheden, ook op externe locaties. De wijze waarop de rechtspersoon de zeggenschap in de praktijk regelt is aan hem.
  • De rechtspersoon is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden, ook als die op andere locaties plaatsvinden. Deze verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar.
  • De rechtspersoon (in praktijk de MVF milieuveiligheidsfunctionaris (milieuveiligheidsfunctionaris)) moet ervoor zorgen dat de interne organisatie en het toezicht door de MVF voldoen aan de bepalingen van paragraaf 3.1.1 van de Regeling ggo.
  • Indien u werkzaamheden op externe locaties gaat uitvoeren dient u na te gaan of uw MVF-erkenning moet worden gewijzigd. Indien nodig dan kunt u een wijziging van uw MVF-erkenning aanvragen waarin u aangeeft dat u op externe locaties toe gaan zien, en hoe het toezicht in die gevallen zal worden geregeld.

Heeft u vragen of opmerkingen over wat de aanpassing van het locatiebeleid in de praktijk voor u betekent voor uw IM-MV vergunningaanvraag? Neem dan contact op met Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).