Bevat het naakt DNA één van de volgende sequenties?

a) Sequenties van virale oorsprong (zie uitleg), met uitzondering van de volgende sequenties:

  • een CMV-promotor
  • een RSV-promotor
  • een SV40 polyadenyleringssignaal
  • een SV40 nucleaire ‘targeting’ sequentie

b) Antibioticum resistentie genen, anders dan die resistentie bieden tegen uitsluitend kanamycine of neomycine

Klik op het juiste antwoord:

  • Ja, het nucleïnezuur bevat tenminste één van de bovenstaande sequenties.
  • Nee, het nucleïnezuur bevat geen van de bovenstaande sequenties.

Uitleg

De uitgezonderde virale sequenties worden hieronder gespecificeerd. Dit is ook terug te vinden in de algemene milieurisicobeoordeling voor naakt DNA.

  • De CMV promoter is de Human cytomegalovirus (HCMV, HHV-5) major immediate-early protein gene promoter met een sequentie van maximale lengte zoals deze is vastgelegd in de Nucleotide Database van het National Center for Biotechnology Information (Genbank Accessie nummer M60321).
  • De RSV promotor is de Rous sarcoma virus (Schmidt-Ruppin) promotor met een sequentie van maximale lengte zoals deze is vastgelegd in de Nucleotide Database van het NCBI (Genbank Accessie nummer J02025.1).
  • Het SV40 polyadenyleringssignaal is een sequentie van het Simian virus 40 (SV40) met een maximale lengte van rond de 200-300 basenparen.
  • De SV40 nuclear targeting sequentie is een sequentie van gemiddeld 100 bp van het Simian virus 40 (SV40).