Voldoet het naakt DNA aan deze randvoorwaarde?

a) Het naakte DNA bevat een CMV-promoter, een SV40 polyadenyleringssignaal of een SV40 nucleaire ‘targeting’ sequentie én wordt toegediend aan niet-humane primaten.

b) Het naakte DNA bevat een RSV-promoter én wordt toegediend aan kippen.

Klik op het juiste antwoord:

  • Ja, mijn aanvraag voldoet aan tenminste één van de bovengenoemde situaties. 
  • Nee, bovengenoemde situatie is niet van toepassing op mijn aanvraag.