Proefdier

Dit nieuwsbericht is bedoeld voor BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)-en die toezien op de huisvesting van proefdieren in associatie met  lentiviraal getransduceerde macrofaagachtige cellen bij omlaagschaling naar D-I. 

Naar aanleiding van een aanvullend COGEM commissie genetische modificatie (commissie genetische modificatie) advies (CGM/220517-02) zijn de voorwaarden/voorschriften bij omlaagschaling van activiteiten met lentiviraal getransduceerde cellen in associatie met dieren op D-I, in plaats van DM-I, nader ingevuld. In het COGEM advies is namelijk aangegeven dat bij in vitro transductie van macrofagen en macrofaagachtige cellen (ML-I activiteit), lentivirale vectordeeltjes intact aanwezig kunnen blijven in de cellen of gebonden als antilichaam-virus-complexen op de plasmamembraan. 

Wat betekent dit voor u?

De bovenstaande aanpassing betekent dat u kadaverafval van dieren in associatie met in vitro lentiviraal  getransduceerde macrofaagachtige cellen die naar D-I zijn omlaaggeschaald, als DM-I afval dient af te voeren. Dit geldt ook als een afdoende reductie van het aantal vrije vectordeeltjes in de kweek is gerealiseerd, vanwege de mogelijke aanwezigheid van lentivirale vectordeeltjes in of op de cellen. Bij invasieve handelingen dient u na te gaan of er maatregelen vanuit ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden) overwegingen noodzakelijk zijn. 

Een volledig overzicht van de voorwaarden vindt u bij punt 26 in de toelichtingen op de website.