Decoratief

Dit bericht is bedoeld voor gebruikers die met genetisch gemodificeerd (gg)-poliovirus werken of gg-poliovirus in de opslag hebben. Naar aanleiding van het advies van de COGEM commissie genetische modificatie (commissie genetische modificatie) met kenmerk CGM/210916-01, zal per 1 januari 2023 de klasse van pathogeniteit (PG) van poliovirus type 1 en type 3 van PG-2 naar PG-3 wijzigen, eerder werd poliovirus type 2 al in PG-3 ingedeeld. 

Wat betekent dit voor u? 

  • Tot 1 januari 2023 kunt u met gg-poliovirussen type 1 en 3 werken op inperkingsniveau II. 
  • Per 1 januari 2023 dient u werkzaamheden met gg-poliovirussen type 1 en 3 op inperkingsniveau III uit te voeren. 

Indien u momenteel werkzaamheden uitvoert met gg-poliovirussen type 1 en 3 op inperkingsniveau II en deze werkzaamheden wilt voortzetten, moet u een nieuwe vergunningaanvraag op inperkingsniveau III indienen. Dit geldt ook als u uw gg-poliovirussen uitsluitend wilt opslaan. U kunt er ook voor kiezen om de werkzaamheden per 1 januari 2023 te staken. 

Ik wil mijn werkzaamheden met gg-poliovirus voortzetten

Om de continuïteit van uw werkzaamheden te waarborgen raden we u aan om ruim vóór 1 januari 2023 een vergunningaanvraag voor inperkingsniveau III te doen, dus voordat de aangepaste Regeling van kracht is. In de aanvraag moet u aangeven of u inperkingsniveau III direct na ontvangst van de vergunning of per 1 januari 2023 gaat hanteren. U moet ook een vergunningaanvraag voor inperkingsniveau III doen indien u uw gg-poliovirussen uitsluitend wilt opslaan.  

Ik wil mijn werkzaamheden met gg-poliovirus staken

U moet vóór 1 januari 2023 de nog voorhanden zijnde gg-poliovirussen vernietigen.

LET OP:

  • Bovenstaande is ook van toepassing op werkzaamheden met gg-poliovirussen gebaseerd op geattenueerde Sabin poliovirus vaccinstammen van type 1, 2 en 3. 
  • Echter voor activiteiten met door de Containment Advisory Group (CAG) van de WHO world health organisation (world health organisation) (World Health Organisation) goedgekeurde (zogenaamde ‘CAG-exempted’) gg-poliovirussen is het bovenstaande niet van toepassing. Voor werkzaamheden met dergelijke gg-poliovirussen op niveau II dient u een 2.8 aanvraagprocedure te volgen. Voor bestaande werkzaamheden met CAG-exempted gg-poliovirussen op inperkingsniveau II waarvoor een beschikking voor bepaalde tijd is afgegeven, verandert er per 1 januari 2023 niets en hoeft u niets te doen.

NB: Wellicht ten overvloede worden aanvragers erop gewezen dat in Nederland de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangewezen is als National Authority for Containment (NAC) voor het uitvoeren van de certificatie van faciliteiten volgens het containment certificeringsschema van de WHO. Dit staat los van de ggo-vergunning voor het werken met gg-poliovirussen. Mocht u in het bezit zijn van poliovirusmateriaal en u heeft dit niet gemeld bij de NAC dan dient u dit alsnog te doen door een email te sturen aan nac@igj.nl.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme)