Coronavirus

Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de te volgen procedure voor werkzaamheden met (sequenties van) het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2.

In Bijlage 4  van de Regeling ggo is de species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus opgenomen. Hier valt naast SARS-CoV (veroorzaker van SARS) ook het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 (veroorzaker van COVID-19) onder. Meer informatie over de classificatie van SARS-CoV-2 vindt u in de rechterkolom.

Het is dus niet nodig om een 2.8- of 2.13-verzoek in te dienen betreffende de classificatie van SARS-CoV-2. Activiteiten met (sequenties van) SARS-CoV-2 kunt u via Bijlage 5 van de Regeling ggo inschalen.

Indien u vragen heeft kunt u via de mail (bggo@rivm.nl) contact opnemen met Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).