Invullen formulier op laptop

Voor uw toelating als BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris) heeft u een aantal zaken moeten regelen, zoals het indienen van uw aanvraag tot toelating en daarna uw aanstelling binnen de organisatie. Maar weet u ook wat u moet doen als u vertrekt bij uw organisatie of helemaal stopt als BVF?

Wat moet u doen als u vertrekt bij uw organisatie?

Als u het toezicht op ggo werkzaamheden bij een organisatie (rechtspersoon) op één of meer kennisgevingen of vergunningen gaat beëindigen, dan moet u dit melden via het administratieve formulier.
Indien u gaat stoppen met het toezicht op ggo-activiteiten dan kunnen deze activiteiten alleen nog plaatsvinden wanneer er een andere BVF gaat toezien. U moet dus aangegeven wie uw vervanger bij de betreffende organisatie wordt en op welke dossiers de nieuwe BVF gaat toezien. Daarnaast moet u in het administratieve formulier aangeven of u de BVF taken gedeeltelijk of volledig gaat beëindigen. 

U stopt gedeeltelijk met de BVF taken?

U geeft in het administratieve formulier aan welke BVF taken u gaat beëindigen. Er zijn drie opties:

  • U stopt met het toezicht bij de betreffende organisatie;
  • U stopt met het toezicht op één of meerdere plaats(en) van uitvoering (pvu);
  • U stopt met het toezicht op één of meerdere kennisgevingen/vergunningen.

U stopt volledig met de BVF taken?

U geeft in het administratieve formulier aan dat u volledig stopt met uw BVF taken. U heeft vervolgens een aantal opties die u kunt kiezen. 

  • U trekt uw toelating als BVF in;
  • U blijft toegelaten als BVF en wilt graag mail van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) ontvangen;
  • U blijft toegelaten als BVF en wilt geen mail van Bureau GGO ontvangen.

Let op, een BVF toelating is persoonlijk en blijft van kracht tenzij u de toelating intrekt. Een toelating komt te vervallen als de BVF gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 5 jaar niet als BVF werkzaam is geweest.

Als u volledig stopt, maar wel als BVF toegelaten wilt blijven, dan is het belangrijk om Bureau GGO uw nieuwe adresgegevens (met name het mailadres) toe te sturen. 

Heeft u vragen? Lees dan eerst de informatie op onze website of neem contact op met Bureau GGO.