Boekenplank

Via dit nieuwsbericht brengen wij u op de hoogte van het voornemen van het Ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat) om de Regeling ggo 2013 per 01-01-2023 te wijzigen. Het gaat hierbij om de artikelen 35 en 36 en de bijlagen 2, 4, 5, 9 en 10. U kunt zienswijzen indienen op de wijzigingsregeling.

IenW heeft de wijzigingsregeling op 24 oktober 2022 voorgepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijzigingsregeling ligt 4 weken ter inzage. 

In de wijzigingsregeling staat beschreven op welke manier de tekst van de Regeling aangepast gaat worden. In het bijgevoegde document hebben wij op hoofdlijnen aangegeven welke wijzigingen worden doorgevoerd, zodat u in één oogopslag kunt zien om welke veranderingen het gaat. U kunt zienswijzen indienen op de wijzigingsregeling. Verder raden wij u aan om de voorgenomen wijzigingen in de wijzigingsregeling goed te bestuderen en na te gaan of ze gevolgen hebben voor uw bestaande kennisgevingen c.q. vergunningen.

U kunt uw zienswijzen bij het ministerie van IenW op de volgende manieren indienen:

- bij voorkeur per e-mail naar: 
secretariaat.O&M@minienw.nl
met in de onderwerpregel de tekst ‘reactie op de ontwerp-regeling ggo’

- eventueel per brief naar:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DGMI/Directie O&M/Taakveld veiligheid biotechnologie 
Postbus 20901
2500 EX Den Haag, 
onder vermelding van ‘reactie op de ontwerp-regeling ggo’