DNA

In het Besluit ggo 2013 is geregeld dat u uiterlijk vijf jaar na de datum waarop u de laatste volledige risicobeoordeling heeft uitgevoerd, moet bezien of de uitkomst van die risicobeoordeling nog steeds passend is.

Deze vijfjaarlijkse herbeoordeling geldt zowel voor de vergunningen afgegeven onder het Besluit 2003 (oude vergunningen) als voor de kennisgevingen en vergunningen onder het huidige Besluit 2013. De bedoeling van de herbeoordeling is om te bekijken of de werkzaamheden ook volgens de nieuwste inzichten nog steeds veilig worden uitgevoerd. Bijlage 5 wordt regelmatig aangepast aan deze nieuwe inzichten. Voor de herbeoordeling moet u daarom de op dat moment geldende versie van bijlage 5 hanteren.

In de hieronder vindt u een toelichting op de vijfjaarlijkse herbeoordeling, wij adviseren u deze goed te lezen. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).

Toelichting