Safety framework Biotechnology

Dit bericht is bedoeld voor MVF milieuveiligheidsfunctionaris (milieuveiligheidsfunctionaris)-en die toezien op een vergunning onder vaste voorwaarden conform artikel 39b.

Met het van kracht worden van de wijzigingsregeling (Staatscourant 2022, 33100) is bij een vergunning onder vaste voorschriften conform artikel 39b, de voorwaarde van Bijlage 10 Artikel C:5. tweede punt komen te vervallen. Daarmee kunnen ook HIV-positieve proefpersonen worden geïncludeerd onder deze vergunningen.

Wat betekent dit voor u?

In het oude aanvraagformulier van deze procedure is de exclusie van HIV-positieve individuen expliciet gemeld, waardoor dit voorschrift ook onderdeel uitmaakt van de afgegeven vergunning. Het voorschrift is door de inwerkingtreding van de wijzigingsregeling komen te vervallen in de vergunning. Dit betekent in de praktijk dat u vanaf 1 januari 2023 voor deze vergunningen geen wijziging hoeft in te dienen om HIV-positieve proefpersonen onder deze vergunning te includeren. 
Wij adviseren u om deze communicatie toe te voegen aan uw logboek bij deze vergunningen.

Alle overige meldingen en wijzingen dient u wel conform de melding of wijzigingsprocedure in te dienen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).