Petrischaal

De digitale openbaarheid van alle ingeperkt gebruik (IG ingeperkt gebruik (ingeperkt gebruik)) dossiers, die zijn ingediend vanaf 1 maart 2015, is uitgesteld tot begin februari 2017.

6 februari 2017: digitale openbaarheid IG dossiers wordt nader onderzocht en is daarom verder uitgesteld. Ontwikkelingen worden op deze pagina gemeld.

Op 4 november 2016 heeft Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) een vooraankondiging rondgestuurd met informatie over de digitale openbaarheid (van onderdelen) van uw IG dossier(s). In deze vooraankondiging is gemeld dat vanaf begin december 2016 alle openbare informatie van IG dossiers, die vanaf 1 maart 2015 zijn ingediend, ook digitaal via de vergunningendatabase van Bureau GGO inzichtelijk is.

 

Uitstel digitale openbaarheid

Naar aanleiding van de vooraankondiging ontving Bureau GGO signalen uit het veld die betrekking hebben op security-issues van bepaalde gegevens in een aantal IG dossiers. Omdat dit vragen oproept en er eerst goed moet worden uitgezocht hoe wij hiermee moeten omgaan, is besloten om de digitale openbaarheid van alle IG dossiers, die zijn ingediend vanaf 1 maart 2015, uit te stellen tot begin februari 2017.

 

Openbaarheid IG dossiers

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat tot op heden alle openbare informatie van een IG dossier voor een ieder is in te zien bij Bureau GGO. De regels met betrekking tot openbaarheid en het vertrouwelijk houden van (onderdelen) van uw kennisgeving/vergunningaanvraag zijn en blijven hetzelfde. Op de website van Bureau GGO vindt u informatie over openbaarheid en het vertrouwelijk houden van een aanvraag. U vindt hier ook een overzicht van de gegevens die in ieder geval niet vertrouwelijk geclaimd kunnen worden in uw aanvraag.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u zich richten tot Bureau GGO.