Les middelbare school

Op 22 december 2016 is het project ‘Oplossen knelpunten Besluit ggo 2013’ afgerond en is het eindrapport opgeleverd.

Sinds 1 maart 2015 is het nieuwe Besluit ggo 2013 en de bijbehorende Regeling van kracht en vooral de regels ten aanzien van ingeperkt gebruik (IG ingeperkt gebruik (ingeperkt gebruik)) zijn ingrijpend veranderd. Al snel bleken er tijdens de uitvoering van de nieuwe werkwijze verschillende knelpunten bij de betrokken partijen aan het licht te komen.

In 2015 is door CKade, in opdracht van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme), een inventarisatie van de knelpunten gemaakt en begin 2016 is het project 'Oplossen knelpunten Besluit ggo 2013’ gestart. Het project is een samenwerking van alle actoren, te weten HollandBio, VSNU en SaaZUNIe/NFU, Ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat), ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport), het BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)-platform en Bureau GGO.

In het project zijn 10 oplossingen uitgewerkt en daarmee zijn 34 knelpunten opgelost. Hierdoor zijn de administratieve lasten als gevolg van de wijziging van het Besluit ggo 2013 verminderd en is de uitvoering, waar mogelijk, gestroomlijnd.
De beschrijving van de quick wins, de knelpunten met bijbehorende oplossingen en nog uit te werken knelpunten vindt u op deze website.

Verder heeft het project een succesvolle samenwerking tussen alle betrokken partijen tot stand gebracht. Deze samenwerking zal in 2017 als klankbordgroep nieuwe stijl voortgezet worden door bij de al bestaande klankbordgroep ook de vertegenwoordigers van de rechtspersonen uit te nodigen.

Ontwikkelingen worden in ieder geval op deze website vermeld, wij raden u dan ook aan om de website regelmatig te bezoeken. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Bureau GGO.