Les middelbare school

Het Ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat) heeft het voornemen om de Regeling ggo te wijzigen. De inhoud van de wijzigingsregeling en de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen staan hieronder.

In de wijzigingsregeling staat beschreven op welke manier de tekst van de Regeling aangepast gaat worden. De wijzigingsregeling bestaat uit een opsomming van de aanpassingen en toevoegingen die gedaan zullen worden in bijlage 5 en in bijlage 9 van de Regeling.

 

Inhoud

Het doel van deze wijziging van de Regeling is het onderscheid tussen II-k en II-v scherper te formuleren. Hiertoe zijn een aantal virus families/soorten aangewezen die in geval van een chimeer virus leiden tot een II-v inschaling.

Daarnaast zijn er aanpassingen doorgevoerd in de inschalingsartikelen voor schadelijke genproducten. Een genproduct dat mogelijk een schadelijk effect zou kunnen hebben, leidt volgens de inschaling van de huidige bijlage 5 automatisch tot een hoger inperkingsniveau. In die gevallen waarbij het inperkingsniveau al voldoet is in deze wijziging de inschaling volgens bijlage 5 aangepast.

 

Publicatie

IenW heeft de wijzigingsregeling 12-10-2016 gepubliceerd in de Staatscourant.  De wijzigingsregeling ligt 4 weken ter inzage. U kunt uw zienswijze(n)  bij het ministerie van IenW op de volgende manieren indienen:

  • bij voorkeur per e-mail naar: secretariaat.VenR@minienw.nl,
  • per brief naar: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
    DGMI/Directie VenR/Taakveld veiligheid biotechnologie
    Postbus 20901
    2500 EX Den Haag

Indien u vragen heeft over de publicatie van de wijzigingsregeling dan kunt u contact opnemen met Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).