Safety framework Biotechnology

Afgelopen jaar heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gewerkt aan een mooie set onderwijsproducten over bioveiligheid en Safe-by-Design binnen biotechnologie. Graag willen wij deze producten onder uw aandacht brengen.

Uitdagende onderwijsmaterialen

U kunt de onderwijsproducten gebruiken voor nieuwe medewerkers binnen uw organisatie, zoals stagiaires, studenten, laboranten en onderzoekers, die hun eerste stappen in het laboratorium zetten. Hierbij is kennisoverdracht nodig over hoe veilig te werken, hoe risico’s van biotechnologie ingeperkt worden en hoe dit wettelijk is geregeld. Het document Safety framework Biotechnology biedt handvatten om deze kennis op te doen en kunt u aanbieden als zelfstudiemateriaal. De Serious game en Case studies zijn met name geschikt voor studenten. Aan de hand van deze onderwijsproducten kunnen studenten in gesprek met elkaar ontdekken welke veiligheidsaspecten binnen de biotechnologie spelen. Daarnaast bieden we een Webinar aan met uitleg over het toepassen van Safe-by-Design in een stage-project.
U kunt de onderwijsmaterialen kosteloos downloaden op Education and Safe by Design | Biotechnologie (rivm.nl)

Wat is Safe-by-Design eigenlijk?

Het is belangrijk dat biotechnologische producten veilig en duurzaam (gemaakt) zijn, zonder het milieu te belasten. Safe-by-Design stimuleert onderzoekers en productontwikkelaars om veiligheid in een zo vroeg mogelijke fase van product- en procesontwikkeling mee te nemen. Zo kunnen onbedoelde effecten op mens en milieu voorkomen worden. Kennis van het concept ‘Safe-by-Design’ is dan ook een belangrijke toevoeging op het curriculum van de studenten.

Tot slot

In de rechterkolom vindt u de flyer waarin de onderwijsproducten nog eens kort toegelicht worden. Uiteraard horen we graag terug of de producten bevallen en of u nog tips of opmerkingen heeft. Dit kunt u laten weten via sbdbiotechnologie@rivm.nl.