Om de informatievoorziening over de wet- en regelgeving en procedures, die van toepassing zijn op het werken met ggo’s, beter aan te laten sluiten op de behoefte van onze doelgroep, heeft Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) in samenspraak met het Ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat) besloten om een Engelstalige handreiking voor niet-Nederlandstalige gebruikers te ontwikkelen.  

Hoe is de Engelstalige handreiking tot stand gekomen?

De MVF milieuveiligheidsfunctionaris (milieuveiligheidsfunctionaris)-en en BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)-en zijn de primaire doelgroep van de website van Bureau GGO. In juli 2021 heeft Bureau GGO een enquête naar deze doelgroep gestuurd om te onderzoeken of er behoefte is aan een Engelstalige handreiking en zo ja, welke informatie op de website van Bureau GGO voor deze doelgroep het belangrijkst is.  
Bijna 150 personen hebben de enquête ingevuld, daarvan heeft ruim 80% aangegeven inderdaad behoefte te hebben aan een Engelstalige handreiking. Op basis van de uitkomst van de enquête zijn de belangrijkste pagina’s van de website vertaald en in de handreiking opgenomen.  

Engelstalige infographics

In 2022 heeft Bureau GGO een zestal infographics op de website beschikbaar gesteld met als doel de informatie meer in de vorm van routekaarten aan te bieden en de teksten te vereenvoudigen en te reduceren. Deze infographics zijn nu ook vertaald naar het Engels.

De Engelstalige handreiking en infographics vindt u op de webpagina ‘The Dutch GMO Application Process in English’. 

Bureau GGO blijft ook in 2024 belangrijke informatie via de mail en de website communiceren. Daarnaast optimaliseert Bureau GGO doorlopend de informatievoorziening in samenwerking met de gebruikersgroep. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Bureau GGO.