Kluis

Vanaf 1 januari 2019 wordt alle openbare informatie van ingeperkt gebruik (IG ingeperkt gebruik (ingeperkt gebruik)) dossiers, die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019, digitaal via de vergunningendatabase van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is alle openbare informatie van een IG dossier voor een ieder in te zien bij Bureau GGO, daarin is niets veranderd.

De regels met betrekking tot openbaarheid en het vertrouwelijk houden van (onderdelen) van uw kennisgeving/vergunningaanvraag zijn en blijven hetzelfde. Op de website van Bureau GGO vindt u informatie over openbaarheid en het vertrouwelijk houden van informatie in een aanvraag. U vindt hier ook een overzicht van de gegevens die in ieder geval niet vertrouwelijk geclaimd kunnen worden in uw aanvraag.

Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan kunt u zich richten tot Bureau GGO.