Laboratoriumwerk

Vanaf begin december 2016 zijn ingeperkt gebruik dossiers, die vanaf 1 maart 2015 zijn ingediend, ook digitaal inzichtelijk via de vergunningendatabase van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).

Het Europese en Nederlandse beleid is erop gericht om derden een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen van een aanvraag en de daaraan verbonden aspecten. Een van de belangrijkste punten is dat de risicoanalyse navolgbaar moet zijn voor het publiek op basis van openbare informatie.

 

Openbare informatie ingeperkt gebruik (IG ingeperkt gebruik (ingeperkt gebruik)) dossiers

Om de dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven te verbeteren en de informatie-uitwisseling sneller en makkelijker te laten verlopen, heeft Bureau GGO het afgelopen jaar hard gewerkt om de openbare informatie in IG dossiers ook digitaal beschikbaar te stellen. Vanaf begin december 2016 is alle openbare informatie van IG dossiers, die vanaf 1 maart 2015 zijn ingediend, ook digitaal via de vergunningendatabase van Bureau GGO inzichtelijk.

 

Welke informatie wordt digitaal openbaar gemaakt?

Tot op heden is alle openbare informatie van een IG dossier voor een ieder (ter plekke) in te zien bij Bureau GGO en worden alleen data zoals de titel, rechtspersoon en dossiernummer van het IG dossier, in de digitale vergunningendatabase getoond. Vanaf begin december 2016 worden de volgende onderdelen in de digitale vergunningendatabase openbaar gemaakt:

  • dossiernummer
  • rechtspersoon
  • titel
  • datum vergunning
  • status
  • gemeente (waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd)
  • uitgangsorganismen
  • openbare documenten zoals de aanvraag/kennisgeving, aanvullende informatie, adviezen en de beschikking.

De informatie die u als vertrouwelijk heeft geclaimd en die in een aparte bijlage is meegeleverd wordt niet openbaar gemaakt (indien de vertrouwelijkheid door Bureau GGO gehonoreerd is).

 

Informatie en vragen

Op de website van Bureau GGO vindt u informatie over openbaarheid en het vertrouwelijk houden van (onderdelen) van uw kennisgeving/vergunningaanvraag. U vindt hier ook een overzicht van de gegevens die in ieder geval niet vertrouwelijk geclaimd kunnen worden in uw aanvraag.  Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Bureau GGO.