Feedback in krijt op schoolbord

In de communicatie probeert Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de primaire doelgroep, de BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)/MVF milieuveiligheidsfunctionaris (milieuveiligheidsfunctionaris) en de medewerkers van organisaties die werken met ggo's. Vanuit onze taak en rol kan Bureau GGO redelijk goed inschatten wat de behoefte van het veld is. Wij doen dit door bijvoorbeeld te monitoren welke vragen er gesteld worden op de bggo mail en waar onduidelijkheden zitten in de wetgeving en bij de vergunningverlening.  

Doel gebruikersgroep

Wij hebben de afgelopen jaren veel materiaal ontwikkeld op het gebied van de informatievoorziening, zoals de infographics en een FAQs pagina. Aankomende jaren willen we de informatievoorziening verder uitbreiden, de mogelijkheden zijn echter wel afhankelijk van beschikbare tijd en geld. Om beter en efficiënter aan te kunnen sluiten op de informatiebehoefte van het werkveld, willen we een gebruikersgroep oprichten, die ons kan voorzien van feedback en die input kan leveren op nieuw te ontwikkelen materialen en producten. 

Producten informatievoorziening

De onderwerpen die we in 2023 (verder) gaan ontwikkelen en waarop we graag feedback willen krijgen zijn de FAQ’s pagina, de Engelstalige handreiking en kennismodules of tutorials. Verder willen we in het veld peilen of de bestaande producten, zoals de hulpmiddelen voor de risicobeoordeling en de nieuwsberichten, bruikbaar en op het juiste niveau zijn. Het is belangrijk dat de gebruikersgroep ook aangeeft wat er gemist wordt in de informatievoorziening en wat de behoefte van het werkveld is. Bij het voorleggen van een product geven wij aan welke input/feedback verwacht wordt. 

Wie zoeken wij 

We streven naar een gemêleerde gebruikersgroep, waarin BVF/MVF-en deelnemen met verschillende achtergronden en ervaringen (bedrijf/onderzoeksinstelling/ziekenhuis/scholen/zzp, grote/kleine instelling, (non)-profit). We willen namelijk niet alleen de focus leggen op de ervaren BVF/MVF van een grote organisatie, maar ook juist de feedback ontvangen van een minder ervaren BVF of van een BVF van een kleine organisatie. De BVF/MVF zal op persoonlijke titel deelnemen aan de gebruikersgroep. Bij voldoende animo kan de samenstelling van de gebruikersgroep 1 keer per jaar rouleren.

Tijdsbesteding 

We willen 2-3 keer per jaar een gebruikersgroep bijeenkomst plannen; 1 keer fysiek nabij Utrecht CS en 1 à 2 keer digitaal en we zullen indien nodig zaken afstemmen per mail. De gebruikersgroep komt alleen bij elkaar als er bespreekpunten zijn.

Wanneer willen we starten?

De planning is om de eerste kick-off meeting (bij voorkeur fysiek) voor de zomer 2023 te laten plaatsvinden.

Wilt u deelnemen of heeft u vragen over de gebruikersgroep?

U kunt zich aanmelden via dit formulier
Heeft u vragen? Stuur een mail naar BGGO@rivm.nl onder vermelding van ‘gebruikersgroep’.