marktaanvragen

In 2018 is er door Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) een onderzoek uitgevoerd met als doel een beter inzicht te krijgen in de nationale implementatie van de Richtlijn 2009/41/EG (ingeperkt gebruik) in andere EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten. Hiervoor heeft Bureau GGO vergelijkbare organisaties bezocht in België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Zweden en onderzocht hoe de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de procedures voor zowel kennisgevingen en vergunningen is geregeld.

De bevindingen van dit onderzoek zijn beschreven in de rapportage ‘Regulatory framework and Daily practices regarding Contained Use GMO licensing in several EU countries'.
De belangrijkste bevindingen worden gedetailleerder besproken in de categorieën:

  • Nationaal geïmplementeerde regulatoire framework ten aanzien van ingeperkt gebruik van ggo's;
  • Aanvraagprocedures, inperkingsniveaus en risicobeoordeling;
  • Informatievereisten en informatiebeheer.

Op een aantal gebieden werden aanzienlijke verschillen geconstateerd met betrekking tot de implementatie van Richtlijn 2009/41/EG en de dagelijkse uitvoering van de vergunningverleningspraktijk van ingeperkt gebruik in Nederland en de bezochte landen.
Er zijn twee opvallende onderwerpen geïdentificeerd. Ten eerste het unieke karakter van de wettelijk bindende inschalingsregels zoals die in Nederland zijn vastgelegd in Bijlage 5 van de Regeling ggo. Ten tweede verschillen de informatievereisten voor aanvragers van land tot land. Dit geldt in het bijzonder voor aanvragen voor activiteiten op inperkingsniveau II.
De bevindingen van deze studie zijn een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de uitvoeringspraktijk van de regelgeving rondom ingeperkt gebruik.