Reageerbuisjes

Onverwachte, ongeplande en ongewenste gebeurtenissen met ggo's die tot een verhoogd risico voor mens of milieu kunnen leiden moet u vanaf 1 januari 2018 melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)).

 

Verplichting tot melding

Voor alle werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) geldt dat onverwachte, ongeplande en ongewenste gebeurtenissen die mogelijk leiden tot een verhoogd risico voor mens of milieu direct moeten worden gemeld (artikelen 9 en 27 van de Regeling ggo 2013).

Deze verplichting tot melding staat tevens vermeld in de vergunningen die aan u zijn verleend voor werkzaamheden met ggo’s. Het gaat om de volgende vergunningen:

  • Alle ingeperkt gebruik ( IG ingeperkt gebruik (ingeperkt gebruik)) vergunningen die zijn afgegeven onder Besluit ggo 2003;
  • Alle IG vergunningen van niveau II-v en III (of hoger) die zijn afgegeven onder Besluit ggo 2013;
  • Alle introductie in het milieu ( IM introductie in het milieu (introductie in het milieu)) vergunningen (veldproeven, medisch veterinair of gentherapie) die zijn afgegeven onder Besluiten ggo 2003 en 2013.

 

Wat gaat er veranderen?

Tot nu toe kon u een incident melden aan Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme). Vanaf 1 januari 2018 is dit niet meer mogelijk en dient u alle incidenten met ggo’s bij ILT te melden.

 

Hoe doet u vanaf 1 januari 2018 een melding?

Een melding van een incident of onvoorziene omstandigheid meldt u rechtstreeks bij ILT.

Voor ingeperkt gebruik, veldproeven en veterinaire studies dient u het ‘meldformulier ggo’s’ te gebruiken. Deze vindt u op de Meldpagina van ILT, onder meldrubriek ‘Risicovolle stoffen’ en meldsoort ‘Genetisch gemodificeerde organismen’.

Voor medische studies en gentherapie toepassingen kunt u gebruik maken van het 'meldingsformulier onvoorziene omstandigheden' van het Loket Gentherapie.

Meer informatie over het melden van incidenten kunt u nalezen op onze website onder 'melding incidenten IG' of 'melding incidenten IM'  en op de website van ILT.