Invullen formulier op laptop

Op onze website zijn nieuwe versies van de aanvraagformulieren en hulpmiddelen voor ingeperkt gebruik (IG ingeperkt gebruik (ingeperkt gebruik)) beschikbaar. Deze documenten zijn aangepast in verband met de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling waarin het onderscheid tussen II-k en II-v voor IG is komen te vervallen.

Wijziging van de Regeling ggo

In de Regeling ggo zijn de inschalingen van II-v komen te vervallen en zijn de inschalingen op II-k gewijzigd in niveau II. Dit betreft de inschalingen op de niveaus ML-II-v, ML-II-k, DM-II-v, DM-II-k, PCM/PKM-II-v en PCM/PKM-II-k.

Wat is er gewijzigd op de website?

De hierboven vermelde wijziging in de Regeling ggo zijn verwerkt op de website van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme). Daarnaast zijn de aanvraagformulieren IG en de hulpmiddelen voor de risicobeoordeling aangepast. Het betreft de volgende documenten:

 • Verkorte bijlage 5 deel I en II, versie 01-01-2021
 • Stroomschema’s bijlage 5, versie 01-01-2021
 • Aanvraagformulier IG voor werkzaamheden op niveau I, versie 1.13
 • Aanvraagformulier IG voor werkzaamheden op niveau II, versie 1.13
 • Aanvraagformulier IG voor werkzaamheden op niveau III, versie 1.13
 • Formulier IG voor een artikel 2.8 combi verzoek, versie 1.12
 • Formulier IG voor een artikel 2.8 verzoek, versie 1.13
 • Formulier IG voor een artikel 2.13 of 2.13a verzoek, versie 1.12
 • Aanvraagformulier IG voor grootschalige werkzaamheden op niveau MI-I + MI-II, versie 1.11
 • Aanvraagformulier IG voor werkzaamheden op niveau MI-III, versie 1.12
 • Formulier IG voor het indienen van aanvullende informatie v1.12.

Waar moet u op letten bij het indienen van een aanvraagformulier?

Gebruik altijd de meest recente versie van het aanvraagformulier!  De laatste versie van ieder formulier is terug te vinden op onze website onder ‘IG downloads’.
Daarnaast is er een handleiding voor het invullen en indienen van de formulieren beschikbaar gesteld op deze webpagina. Met deze handleiding geven we beknopt toelichting op verschillende onderdelen die betrekking hebben op de formulieren die worden gebruikt bij het indienen van uw kennisgeving, vergunningaanvraag, 2.8 (combinatie)verzoek, 2.13 verzoek, of aanvullende informatie.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u zich richten tot Bureau GGO.