Is de algemene milieurisicobeoordeling van toepassing?

Klik op het juiste antwoord:

  • Ja, de algemene milieurisicobeoordeling is van toepassing. 
  • Nee, de algemene milieurisicobeoordeling is niet van toepassing.

Uitleg

In de Regeling ggo is opgenomen dat, indien de toepassing van naakt DNA voldoet aan een aantal voorwaarden, de aanvrager gebruik kan maken van een vooraf door de Minister opgestelde milieurisicoanalyse. Deze voorwaarden houden onder andere in dat de toediening van het naakt DNA beperkt blijft tot tatoeage of directe injectie in de huid of dwarsgestreepte spieren. Daarnaast mag het naakt DNA geen virale sequenties bevatten met uitzondering van een CMV promoter, een RSV-promotor, een SV40 polyadenyleringssignaal of een SV40 nucleaire ‘targeting’ sequentie. Deze DNA sequenties en de daarbij behorende milieurisicobeoordeling zijn in de algemene milieurisicobeoordeling opgenomen.