BVW beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (beschrijving van voorgenomen werkzaamheden ) genetisch gemodificeerd micro-organisme (GGM)