Schema Rechten en plichten van de gebruiker, de BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris), de VM verantwoordelijk medewerker (verantwoordelijk medewerker) en de OL Onderzoeksleider (Onderzoeksleider)