U bevindt zich op: Home nl Vergunningendatabase Locaties veldproeven

Locaties van veldproeven in Nederland

Op deze pagina ziet u de locaties waar dit jaar veldproeven met genetisch gemodificeerde planten in Nederland worden uitgevoerd.

Een veldproef uitvoeren met genetisch gemodificeerde planten (die geen Europese markttoelating hebben) is in Nederland verboden tenzij je een vergunning hebt voor een doelbewuste introductie in het milieu; een IM-vergunning, ofwel veldproefvergunning. Voordat de vergunninghouder kan starten met de werkzaamheden onder een IM-vergunning moet hij jaarlijks een Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW) sturen aan het ministerie van IenW. Voorafgaand aan de werkzaamheden in het veld moet deze BVW worden goedgekeurd door het minsterie van IenW. Op basis van de ontvangen BVW's wordt onderstaande tabel voor het lopende kalenderjaar bijgehouden. Op de kaart hieronder ziet u de locaties van de percelen waar veldproeven plaatsvinden.

Naast de locaties op de kaart vind u een nummer (gemarkeerd met #). Dit nummer correspondeert met de kolom locatienummer in onderstaande tabel. Per locatie is de kaart, als pdf-document, beschikbaar zoals deze is aangeleverd door de vergunninghouder.

kaart veldproeven 2017 

Locatie

nummer

dossier

locatie

kaart

gewas>

periode

werkzaamheden

in 2017

#1

IM 10-005

kaart (1x)

appel

januari t/m december

#2

IM-L 15-001

kaart (1x)

appel

januari t/m december

#3

IM 10-006

kaart (1x)

aardappel

mei t/m oktober

 
Zoeken:

Service